Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg zakażenia

  Najczęściej proces zakażenia występujący na powierzchniach ciała rozpoczyna się od rozpoznania przez drobnoustrój swoistych receptorów na powierzchni i przywarcia do komórek gospodarza. Ten etap wcale nie musi prowadzić do zakażenia, gdyż w ten sposób lokalizują się na powierzchniach ciała ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ALERGICZNE

  Odpowiedź, wtórna Powtórny kontakt organizmu z antygenem prowadzi do powstania wtórnej odpowiedzi immunologicznej, której reakcje są niezwykle efektywne ze względu na ich specyficzność, mobilizację wytworzonych już w pierwotnej odpowiedzi przeciwciał i uczulonych (wrażliwych na określony antygen)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu I - reakcja anafilaktyczna

  Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna pojawia się w ciągu kilku minut w odpowiedzi na wprowadzony powtórnie antygen i może przebiegać z różnym nasileniem. W najsilniejszej, uogólnionej postaci ma charakter wstrząsu anafilaktycznegoobjawiającego się niewydolnością krążenia i oddychania, co może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu IV - komórkowa, opóźniona

  Reakcja nadwrażliwości typu IV rozpoczyna się kilka godzin po kontakcie z antygenem, osiągając maksimum po 24-48 h, jest efektem interakcji antygenu z uczulonymi limfocytami T CD4+, w reakcji tej nie biorą udziału przeciwciała. Reakcje typu IV uczestniczą w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI MODULUJĄCE (ZMIENIAJĄCE) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ

  Osłabienie odpowiedzi: Homeostaza (stan równowagi) układu odpornościowego w niektórych okolicznościach ulega zachwianiu. Są to zaburzenia wynikające z pierwotnych (wrodzonych) lub wtórnych (nabytych) niedoborów odporności lub nadmiernej odpowiedzi. Pierwotne niedobory objawiają się raczej w dzieciństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNOSUPRESJA I AUTOIMMUNIZACJA

  Immunosupresja Jest stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu, objawiającym się osłabieniem lub zahamowaniem odpowiedzi immunologicznej . Stan taki może być wynikiem działania różnych czynników. Niekiedy osłabienie odpowiedzi immunologicznej jest wynikiem świadomego, niezbędnego działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepionki atenuowane

  Zawierają pozbawione zjadliwości (atenuowane) szczepy żywych wirusów, które charakteryzują się bardzo zmniejszonymi właściwościami chorobotwórczymi dla człowieka lub ich brakiem, zachowując jednak w pełni właściwości antygenowe. Przykłademtego typu szczepionek przeciwwirusowych są szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /11 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział błon śluzowych w obronie organizmu - MALT

  Tkankę limfatyczną związaną z błonami śluzowymi określa się skrótem MALT (ang. mucosa-associated lymphoid tissue). W jej skład wchodzi tkanka limfatyczna związana z układem pokarmowym (GALT, ang. gut-associa-ted lymphoid tissue) i tkanka limfatyczna związana z układem oddechowym, obejmująca również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytokiny, selektyny, integryny

  Cytokiny, selektyny i integryny są związkami zapewniającymi ciągły przekaz informacji między komórkami odpowiedzi immunologicznej. Cytokiny działają jako rozpuszczalne mediatory, natomiast selektyny i integryny jako cząsteczki adhezyjne (przylegające) na powierzchni komórek umożliwiają bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa cząsteczkowa przeciwciała

  Cząsteczka przeciwciała składa się z jednej lub kilku podstawowych podjed-nostek, a każda podjednostka zbudowana jest z czterech łańcuchów: dwóch identycznych łańcuchów ciężkich (ang. heavy - H) i dwóch identycznych łańcuchów lekkich (ang. light - L), związanych między sobą mostkami di-siarczkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 251

  praca w formacie txt

Do góry