Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Utrata Afryki i Hiszpanii

  W Afryce wznowili Arabowie ekspansję w 660 roku i zdobyli prowincję Byzacene, w której założylimiasto Kairuan, stolicę swego panowania w tym kraju. Kartagina padła w 698 roku, a choć chrześcijańscyBerberowie rozpaczliwie się bronili, ostatnie twierdze cesarskie dostały się w ręce mahometan napoczątku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój czci świętych

  Pobożność chrześcijańska tego okresu doznaje zahamowań, ale też przybiera nowe kształty. Na początkuVI wieku zauważa się zahamowanie w przyjmowaniu Eucharystii, już synod w Adge (506) musiał orzec,że me uważa się za chrześcijanina tego, kto nie przyjmuje Eucharystii co najmniej w Boże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja we Fryzji

  Dla Kościoła na Zachodzie utrata chrześcijańskiej Hiszpanii została w pewien sposób zrekompensowananawróceniem Fryzji, Turyngii i Hesji oraz rozpowszechnieniem i umocnieniem chrześcijaństwa w Bawarii.Przyczynili się do tego mnisi z klasztorów anglosaskich, którzy na wzór mnichów iroszkockich z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relikwie, obrazy, żywoty

  Świętym oddawano cześć nie tylko w kościołach, w których znajdowały się ich groby. Starano się zdobyćrelikwie dla innych kościołów. Uznawano je za przedmiot czci, ale i pomoc w chorobach. Duchowieństwopropagowało kult świętych i relikwii, by ludność odciągnąć od pogańskich zabobonów. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /3 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bonifacy, Apostoł Niemiec

  Winfrid, nazwany w Rzymie Bonifacym, był mnichem anglosaskim, urodzonym (ok. 675) w Crediton (Northumbria) i oddanym do klasztoru w piątym roku życia na wychowanie. Zdecydował się zostać zakonnikiem,a gdy przyjął święcenia kapłańskie, pełnił obowiązki nauczyciela i rektora szkoły w opactwieNursling...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /5 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc prawa

  Moralność chrześcijańską kształtowano wiarą i pobożnością, ale nie pominięto teraz pomocy prawa. Byłoto prawo kościelne, ustanawiane na synodach, i prawo państwowe, które uległo schrystianizowaniu. W latach 585-638 zaciera się na Zachodzie granica między kościelnymi zjazdami synodalnymi a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BIZANCJUM

  Rozluźniająca się więź polityczna Rzymu z Konstantynopolem nie oznaczała jeszcze jego chęci zerwaniajedności z cesarstwem, ani pomniejszenia kultury bizantyjskiej. W Rzymie istniały nadal wpływy greckie,papieże okazywali lojalność aż do czasu walki o cześć obrazów, kiedy nie mogli przyjąć uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOKA ŚREDNIOWIECZA (692 - 1517)

  Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznychi gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czegonajwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa. Zachowującz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecy w Rzymie

  Na jedenastu papieży tego okresu było tylko trzech Rzymian z pochodzenia, czterech zaś Syryjczyków,trzech Greków i jeden Sycylijczyk. Wskazuje to na całkowitą przewagą papieży z kręgu kultury bizantyjskiej,której wpływ wzrósł w Rzymie po soborze z 680-681 roku.

  Ośrodkami greckiego obrządku w mieście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIMONIUM PIOTROWE (692 – 772)

  Na przełomie VII i VIII wieku zgromadziły się ciężkie chmury nad chrześcijaństwem, które traci na rzeczislamu Afrykę północną i Hiszpanię, dwa kraje o rozwiniętej kulturze i kościelnej tradycji. Konstantynopol,zagrożony bezpośrednio przez mahometan, rozluźnia z konieczności więź polityczną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt

Do góry