Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsza faza walki

  Cesarz żądał od dygnitarzy duchownych i świeckich, by poświadczyli wyraźnie przyjęcie jego edyktu.Patriarcha Germanos odmówił, został więc zmuszony do abdykacji, a jego urząd objął dotychczasowysynkellos, Anastazy, przychylny kościelnej polityce władcy. Papież Grzegorz III odrzucił edykt na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pepin — Stefan III

  Koronację Pepina wsparł swym autorytetem Zachariasz, liczył więc Stefan III na wdzięczność nowegokróla frankońskiego względem papiestwa. Gdy Aistulf postawił papieżowi w październiku 752 roku ultimatum:uznać jego zwierzchnictwo nad Rzymem i zapłacić do Pawii wysoki trybut, Stefan III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Hiereia

  Następny cesarz, Konstantyn V (740-775), któremu lud nadał przydomek Kopronim (ten, który skalałswe imię), przyjął postulat Germanosa, by zająć się sprawą czci obrazów na soborze. Cesarz sam posiadałwysokie wykształcenie teologiczne, nie obawiał się więc konfrontacji poglądów. Sobór był mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie wyprawy Pepina

  W sierpniu wkroczyli Frankowie do Italii i przystąpili do oblężenia Pawii. Aistulf podjął rokowania,uznał zwierzchnictwo Pepina, zobowiązał się oddać Rawennę z innymi miastami. Pokój został zawartymiędzy Rzymianami, Frankami i Longobardami, jak to określono, chociaż w Pawii nie było ani papieża,ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór mnichów

  Na tle biskupów, opowiadających się za uchwałami synodu, nabierał tym jaskrawszych barw opór mnichówi części laikatu. W urzędowej propagandzie przedstawiano ich jako buntowników, którzy broniąnie czci obrazów, lecz własnych interesów, gdyż mnichom przypisywano wielkie korzyści z malowaniaikon i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół na Wschodzie

  Życiu religijnemu w cesarstwie nie sprzyjała atmosfera politycznego podniecenia i niepewności. Dopieroustabilizowanie sytuacji państwowej za cesarza Leona III sprawiło, że jego zbiór praw (Ekloge) ująłszczegółowo obyczajowość ludności w chrześcijańskie normy prawne. W konsekwencji wszakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterskie nauczanie

  Nauczanie stale jeszcze uważa się za najistotniejszy środek kształtowania życia religijnego, choć dozwalasię opuszczanie kazań, by obwieścić uchwały synodalne czy przeczytać relacje o cierpieniach męczenników.Nauczanie wszakże obejmuje dorosłych, nic nie słychać o katechezie dzieci. Odbywa się ono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lojalność wobec cesarzy

  Papieże, zarówno grecko-wschodniego, jak i rzymskiego pochodzenia, starali się o lojalność wobec cesarzy,lecz jedni i drudzy wysuwali w zagadnieniach kościelnych rzymski punkt widzenia. Nie kto inny,tylko Syryjczyk, papież Sergiusz, wystąpił przeciw synodowi trullańskiemu II (692), który wprowadzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOBYCZE ISLAMU, MISJE KOŚCIOŁA

  Dynastia Omajadów (od 660) tworząc z teokratycznego państwa Mahometa monarchię arabską, wzmogłaświętą wojnę i skierowała jej ostrze przeciw cesarstwu, które w latach 695-717 przeżywa rewolucje pałacowei znajduje się w stanie politycznej anarchii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawowanie sakramentów

  Chrzest dzieci w Frankonii i Hiszpanii jest już rozpowszechniony. Chrzci się niemowlęta, ale także rocznelub dwuletnie dzieci. Najczęściej udziela się im sakramentu w Boże Narodzenie i uroczystość świętegoJana Chrzciciela. Zanika dawny katechumenat, niegdyś intensywnie prowadzony w Wielkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /4 150

  praca w formacie txt

Do góry