Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KAROLIŃSKA ODNOWA (772 - 885)

  Historyczna, ale i bardzo legendarna, postać Karola Wielkiego (768-814) zaważyła na dziejach Europy iKościoła w średniowieczu, jak nikt inny z władców. Drogą podbojów i chrystianizacji dążył on do scaleniaEuropy zachodniej i wznowił w niej cesarstwo. Chrystianizacją objął Sasów, od których wyszła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod laterański (769)

  Stefan IV (768-772), Sycylijczyk z pochodzenia, wolał poparcie Franków niż Longobardów, prosił więcPepina po swoim wyborze o przysłanie biskupów frankońskich na synod w Rzymie, na którym chcianozapewnić pokój w Państwie Kościelnym. Prośbę spełnili Karloman i Karol, synowie Pepina (zmarłego24.09.768)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna Konstantyna Wielkiego

  Prawny tytuł papieży do posiadania świeckiej władzy na terytorium dawnego cesarstwa rzymskiego staranosię uzasadnić w sfałszowanym dokumencie, zwanym Donacją Konstantyna, Darowizną Konstantynalub Constitutum Constantini. Data powstania falsyfikatu nie jest znana, ustala się ją na okres 750-850, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne

  W 756 roku stało się ono rzeczywistością, obejmując księstwo rzymskie, egzarchat rawenneński i Pentapolis.Książęta z Spoleto i Benewentu oddali się papieżowi w opiekę. Urzędnicy złożyli mu przysięgęwierności, choć nie oznaczało to zerwania prawnej przynależności do cesarstwa. Stefan III i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FRANKONIA

  Ikonoklazm, zawieszony, lecz nie zakończony, pogłębił przepaść między Kościołem na Wschodzie i naZachodzie, już w pierwszym swoim okresie. Przyczynił się także do tego, że Rzym został usunięty zgreckiego Wschodu, a Bizancjum - z łacińskiego Zachodu. Źródła zmian były jednak liczniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenie longobardzkie

  Longobardowie ze Spoleto i Benewentu okazali pomoc Grzegorzowi II, gdy na polecenie cesarza LeonaIII egzarcha z Rawenny chciał przeprowadzić jego depozycję w Rzymie. Król longobardzki z północnejItalii, Liutprand, który dążył do podboju Spoleto i Benewentu starał się także wykorzystać bunty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny ikonoklazmu

  Przesada w czci obrazów doprowadziła do powstania legend o cudownych obrazach Chrystusa, namalowanychnie ludzką ręką, o wizerunkach Matki Bożej pędzla świętego Łukasza Ewangelisty, o ikonach,które spadły z nieba, krwawiły, leczyły chorych, wracały umarłym życie. Walka z przesadą doprowadziłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Martel i Pepin

  Pepin, zwany Średnim (zm. 714), po złączeniu w swych rękach urzędu majordoma obu królestw frankońskich,Austrazji i Neustrii, rozpoczął dźwigać państwo z upadku, w jakim znalazło się po śmierci dobregokróla, Dagoberta, ostatniego samodzielnego monarchy z dynastii Merowingów. Kontynuował to dziełojego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia cesarskie

  Cesarz Leon III, władca silnej ręki, utalentowany wódz i dyplomata, podjął wewnętrzną reformę państwa,której utrwaleniu służył nowy kodeks prawa z 740 roku. W reformie nie pominięto życia kościelnego.Cesarz wezwał ludność już w 726 roku do zaniechania czci obrazów, prawdopodobnie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korona Pepina I

  Posłowie majordoma, opat Fulrad i biskup Burkhard, postawili papieżowi Zachariaszowi pytanie, ktopowinien nosić tytuł królewski, czy marionetkowy władca na tronie, czy faktycznie pełniący władzę majordom.Odpowiedź wypadła na korzyść Pepina, trudniej było mu jednak uzyskać aprobatę zjazdu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /18.04.2013 Znaków /1 589

  praca w formacie txt

Do góry