Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrystianizacja Bułgarów

  Kościół na Wschodzie, leczący rany po walce o cześć obrazów, zajął się misjami, lecz mniej z własnejinicjatywy, a bardziej z racji zewnętrznych.

  Do chrystianizacji Bułgarii przyczyniły się polityczne niepowodzenia (865-866) chana Borysa (852-889)w walce z Bizancjum. Prowadząc układy pokojowe z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodki i szkoły w czasie renesansu karolińskiego

  Najwybitniejszym ośrodkiem renesansu był dwór Karola Wielkiego. Jego ojciec upodobał sobie na rezydencjęAkwizgran (Aachen) i uczynił z niego centrum życia intelektualnego i religijnego. Z dworucesarskiego rozchodzili się uczeni po całym państwie. Rozkwit nauki i kultury objął więc szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morawy — Cyryl i Metody

  W 860 roku zjawili się po raz pierwszy pod murami Bizancjum Rusini, otoczyli miasto i splądrowali stolicę.Ocalenie przypisywano cudownej pomocy Najświętszej Marii Panny. Po tym wydarzeniu, cesarstwoi Kościół bizantyjski zwrócili uwagę na ludy nad Morzem Czarnym. Do jednego z nich, Chazarów,wysłano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /7 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWRÓCENIA I ZNISZCZENIA

  Misje Kościoła, bardziej teraz popierane przez władców niż w poprzednich okresach, nabrały też większego znaczenia politycznego. Metody nawracania pogan budzą niekiedy zastrzeżenia. W misjach frankońskichnie unika się siły, obok perswazji.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawracanie Sasów

  W celu zahamowania ekspansji Sasów, frankońscy monarchowie budowali na pograniczu zamki, w którychznajdowały się kościoły. Z .nich starali się prowadzić misję wśród Sasów: Willibrord, Swidbert i Bonifacy.

  Karol Wielki doceniał znaczenie przygranicznych klasztorów i nadał im przywileje (Lorsch, Fulda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologowie

  Obrazoburstwo rozwinęło się, bo cześć obrazów, a nawet cześć świętych nie opierała się początkowo nasolidnych przesłankach teologicznych. Prowadzono jednak walkę dla innych motywów niż teologiczne, ito niewątpliwie sprawiło, że w drugiej fazie ikonoklazmu nie ma na Wschodzie wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór nicejski (787)

  Zapowiedziany sobór zmobilizował ikonoklastów. Ich biskupi odbywali narady, wytworzyła się atmosferanapięcia. Uczestnicy soboru zebrali się już w sierpniu 786 roku w Konstantynopolu, w kościele świętychApostołów. Rozpędziła ich gwardia cesarska, mimo obecności cesarzowej i jej syna na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi karolińskie

  Tarazjos przesłał Hadrianowi I krótki list o soborze. Akta soborowe przywieźli legaci do Rzymu, gdziedokonano ich tłumaczenia z języka greckiego, ale niedokładnie, jak dzisiaj wiemy. W tym tłumaczeniu dostały się na dwór Karola Wielkiego, który w 790 roku polecił Teodulfowi uczynić o nich uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mnisi i bigamia cesarza

  Łagodne potraktowanie przez sobór biskupów ikonoklastów wywołało sprzeciw nieprzejednanych zelotówwśród mnichów. Wznowienie czci obrazów nie usunęło więc całego napięcia, na dodatek cesarzowaIrena musiała prowadzić walkę z polityczną opozycją w armii i na dworze. Opozycja skłoniła KonstantynaVI do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie ikonoklazmu

  Rządy Ireny, a po rewolcie, cesarza Nicefora (803-811), nie były pomyślne dla państwa, na dodatek w811 roku Bułgarzy zadali ciężką klęskę wojskom bizantyjskim i sam cesarz stracił życie. Nie lepiej wiodłosię za cesarza Michała I (811-813), uważano więc tragiczną sytuację cesarstwa za gniew Boży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 813

  praca w formacie txt

Do góry