Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Szwecja

  Nad jeziorem Melar, w ośrodku kultu pogańskiego, Uppsali, ród Ynglingów dał podstawy państwowościszwedzkiej. Władcy Uppsali w IX-X wieku usiłowali narzucić swoją hegemonię innym państewkom. Wtym czasie Birka stała się ważnym ośrodkiem handlowym. Do tego-miasta dotarł biskup Ansgar, ale jegomisja nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marinus i Hadrian III

  Bezpośrednim następcą Jana VIII został Marinus I (882-884). Jako diakon brał udział w legacji do Bizancjumna sobór powszechny, zawsze żywił niechęć do Focjusza i był przeciwny (877) uznaniu go zaprawowitego patriarchę. Po powrocie z soboru otrzymał biskupstwo w Cerę. skąd przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Normandii

  Dokonujący od dawna najazdów na Francję Normanowie osiedli w 896 roku u ujścia Sekwany pod wodząRollona i stopniowo opanowali część kraju wokół Rouen. Król Karol II Prosty nie widział innejmożliwości, jak uznać Rollona lennym władcą. W 911 roku po przyjęciu chrztu objął on w lenno kilkahrabstw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS (886 - 1054)

  Ścisła więź Kościoła i cesarstwa karolińskiego w minionym okresie dała w rezultacie początek zachodniemuuniwersalizmowi, który po pierwszym stuleciu swego istnienia doznał kryzysu, wywołanegoupadkiem władzy cesarskiej i królewskiej, zniszczeniami Saracenów i Normanów, a w pierwszej połowieX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH

  Plemiona germańskie w Skandynawii przeszły długi proces tworzenia państw, duńskiego, norweskiego iszwedzkiego. Jego treść, osnuta wokół1 władców, powołujących się na swe pochodzenie od boga Odyna,stanowi temat skandynawskich opowiadań (sag), spisanych w XII i XIII wieku. Nie zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW

  Saraceni, jedni ze sprawców kryzysu Europy Południowej i Zachodniej w X wieku, atakowali Sycylię i południową Italię z Afryki i Hiszpanii.Węgrzy od 899 roku napadali Italię od północnego wschodu i docierali na południe. Saraceni nie poddalisię chrystianizacji, Węgrzy ulegli jej przy końcu X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Dania

  Duńskie plemiona, osiadłe w Jutlandii, zjednoczyły się w państwo około 900 roku pod berłem GormaStarego z rodu Sklojdungów. Dawna misja, z czasów Haralda Klaka, który przyjął chrzest w 826 roku,ani działalność świętego Ansgara nie zostawiły trwalszego śladu. Na początku X wieku podjęli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Sycylii i w Italii

  Północnoafrykańska dynastia Anglilabidów zakończyła (902) podbój Sycylii. Inne grupy Saracenówopanowały ujście Garigliano, niedaleko Gaety, założyły warownię na Monte Argento i urządzały z niejwyprawy w głąb kraju. Saraceni zachowywali religię mahometańską i własną kulturę, nie ulegali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA LUDÓW PÓŁNOCNYCH - Norwegia

  Po zjednoczeniu tamtejszych plemion przez Haralda Pięknowłosego w drugiej połowie IX wieku, Norwegiaw X wieku stała się terenem walk c władzę i przeżywała wewnętrzne rozbicie, przez co władcyczęsto uchodzili za granicę. Hakon Dobry został wychowany i ochrzczony na dworze króla angielskiego,a gdy w 933...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - Na Półwyspie Iberyjskim

  Kościół hiszpański, w okresie zachodnio-europejskiego kryzysu, był zdany wyłącznie na własne siły.Popierał ideę rekonkwisty, której sprzyjało osłabienie polityczne emiratu z Kordoby. Hiszpanie, którzyprzyjęli islam (mullavadas), utworzyli własne księstwo pod wodzą Oma-ibn-Hafsun. Toledańczykom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 340

  praca w formacie txt

Do góry