Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Chorwaci

  Plemiona chorwackie w walce z Awarami stworzyły w VII i VIII wieku niezależne związki plemienne zośrodkami w Dalmacji i Panonii Posawskiej (Sławonia). Mimo wielu misji z Bizancjum i Rzymu, ichewangelizacja do IX wieku czyniła słabe postępy. Ostateczna chrystianizacja plemion chorwackich podrządami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA POLSKI

  Piastowie rządzący plemionami Polan (na terenie dzisiejszej Wielkopolski), podporządkowali sobie sąsiednieplemiona w pierwszej połowie X wieku i utworzyli państwo w centrum ówczesnej Słowiańszczyzny.Od połowy X wieku władał nim syn Siemiomysła, książę Mieszko, który zerwał z pogaństwemswoich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Czesi

  Po upadku państwa wielkomorawskiego, w Czechach wytworzył się ośrodek politycznego działania zadynastii Przemyślidów, którzy narzucili swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim. Zliczanie jedyniebronili się przez dłuższy czas od uzależnienia, tworząc księstwo libickie pod władaniem rodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Polan

  Religia pierwotna plemion w państwie Mieszka I nie posiada dokumentacji źródłowej i jest znana fragmentaryczniez analogii, wziętej z pogańskich wierzeń Słowian na Pomorzu i Rusi, lub z wykopaliskarcheologicznych. Polanie oddawali cześć bóstwom, personifikującym tajemnicze siły przyrody.

  Z nich naczelne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wojciech

  Biskupem praskim po Ditmarze został w 982 roku Wojciech z rodu Sławnikowiców. Obok znakomitegopochodzenia odznaczał się wykształceniem, zdobytym w katedralnej szkole magdeburskiej od wybitnegonauczyciela, Otryka. Bierzmowany w Magdeburgu przez arcybiskupa Adalberta, nosił też jego imię, podktórym znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misjonarze w Polsce

  Pierwsi misjonarze nie są znani z imienia, ani nie wiadomo, skąd przybyli. Nie utrzymała się hipoteza, żedo Polan dotarli już mnisi iroszkoccy, słynni z działalności misyjnej w Europie, ale we wcześniejszymokresie. Było natomiast regułą, że chrześcijaństwo przenikało w głąb krajów pogańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieleci

  Wyprawa Karola Wielkiego w 789 roku na Wieletów, zwanych później Lucicami, narzuciła imzwierzchnictwo frankońskie. Karol jednak nie narzucał chrześcijaństwa ani im, ani sprzymierzonym znim Obodrzycom.

  Inaczej uczynił Henryk I, który skierował ekspansję na Słowiańszczyznę Zachodnią,wykorzystując brak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dąbrówka

  Nazwana w źródłach polskich i czeskich bądź Dąbrówką, bądź Dubrawką, jedynie w kronice niemieckiej(Thietmara) ma imię Dobrawa jako potwierdzenie tego, że była dobra. Według legendarnego podania,zawarła małżeństwo z Mieszkiem, gdy porzucił siedem pogańskich żon. Kronikarze, Gali i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia magdeburska

  Klasztor świętego Maurycego w Magdeburgu, ufundowany w 937 roku dla misji wśród Słowian, starałsię Otton I uczynić metropolią, na co zyskał zgodę papieża Agapita II w 955 roku, gdy zniszczył siłyopornych Obodrzyców i Wieletów. Napotkał jednak na sprzeciw swego syna, arcybiskupa mogunckiegoWilhelma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest Mieszka I

  Książę przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła,było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, choć niektórzyhistorycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowiem Lednickim. Przyjęcie chrztu miało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 567

  praca w formacie txt

Do góry