Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej

  Klasyczne metody diagnostyczne do dzisiaj nie utraciły swojej dominującej roli, pomimo rozwoju innych metod i pomimo wad związanych z koniecznością utrzymania bakterii przy życiu. Jest to potrzebne do szczegółowych badań populacji bakterii powodujących zakażenie w postaci „czystej hodowli”, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja

  W tej metodzie wykorzystuje się zjawisko komplementamości między kwasami nukleinowymi w komórce i krótkimi jednoniciowymi fragmentami DNA lub RNA, zwanymi sondami molekularnymi. Sondę można otrzymać namnażając niepowtarzalny dla danego drobnoustroju fragment DNA, np. metodą PCR lub w wyniku sztucznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda PFGE

  W tej metodzie wykorzystuje się cały chromosomowy DNA bakterii, ważne jest zatem, aby zostało ono wyizolowane z komórek w stanie nienaruszonym. Dlatego izolację DNA z komórek bakteryjnych przeprowadza się po zatopieniu bakterii w bloczkach agarozowych. Następnie oczyszczone DNA poddaje się trawieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BAKTERII

  Podstawową jednostką klasyfikacyjną jest szczep bakterii, czyli grupa komórek o identycznych cechach, które najprawdopodobniej pochodzą od jednej komórki w wyniku podziałów.

  Szczepy o bardzo zbliżonych cechach łączy się w gatunki, które z kolei grupowane są w rodzaje na podstawie podobieństw ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA BAKTERII

  Genom bakterii składa się z całego DNA bakteryjnego, a więc obejmuje zarówno DNA chromosomalne (czyli zawarte w nukleosomie), jak i elementy genetyczne pozachromosomaine, np. plazmidy. Genom bakterii to 5 min par zasad tworzących dwuniciową, zamkniętą, kolistą cząsteczkę DNA, która jest, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik etiologiczny (przyczynowy) zakażenia

  To drobnoustrój lub inaczej mikroorganizm wywołujący zakażenie makroorganizmu, czyli gospodarza, inaczej określany jako czynnik patogenny, czynnik chorobotwórczy, patogen lub pasożyt (sensu largo, czyli każdy czynnik wywołujący zakażenie, a nie tylko pasożyt w sensie pewnej określonej grupy organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki bakteryjnej

  Bakterie są organizmami prokariotycznymi i jako takie są przeciwstawiane organizmom eukariotycznym, do których należą rośliny, grzyby i zwierzęta. Podstawową cechą odróżniającą prokarionty od eukariontów jest brak wyodrębnionego jądra komórkowego - materiał genetyczny mieści się bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezja

  Adhezja (adherencja) Jest podstawowym czynnikiem zjadliwości, gdyż bakterie muszą przytwierdzić się do miejsc, gdzie mogą wywołać zakażenie. W adhezji biorą udział białka i polisacharydy powierzchniowe bakterii (np. adhe-zyny, lektyny) wiążące się z określonymi receptorami na komórkach gospodarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Zdolność do kolonizacji odpowiada za możliwość przetrwania bakterii w określonym miejscu i wytworzenia tam mikrośrodowiska, gdzie mogą się one swobodnie namnażać. Najważniejszą cechą wielu gatunków bakterii żyjących na powierzchniach jest wytwarzanie błon biologicznych (biofil-mu). Wytwarzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotoksyny

  Są białkami kodowanymi zarówno na chromosomie bakteryjnym, jak i na elementach pozachromosomowych (plazmidach, bakteriofagach itd.) (patrz podrozdział „Genetyka bakterii”). W tym drugim przypadku patogenne są przeważnie tylko te szczepy, które mają zdolność wytwarzania toksyn. Ważnymi cechami egzotoksyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt

Do góry