Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mnisi w Polsce

  Benedyktynami byli pierwsi misjonarze w Polsce i niewątpliwie sam biskup Jordan. Niektórzy z nich prowadzili życie wspólne przy katedrze poznańskiej, dając początek późniejszej kapitule katedralnej. Biskup Unger nazwany jest pasterzem poznańskiego coenobium. Klasztory benedyktyńskie powstały naprzełomie X...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrót niepokojów w Rzymie

  Niechęć do przybyszów zza Alp i walki stronnictw w Rzymie zaznaczyły się w losach kolejnych papieży.Gdy umarł Jan XII, Rzymianie wybrali Benedykta V (964-966), lecz Otton I w kolejnej wyprawie doItalii narzucił Leona VIII, a Benedykta V wysłał do Hamburga na wygnanie.

  Po śmierci Leona VIII, zastosowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcja pogańska na rozwój Kościoła w Polsce

  Młode państwa chrześcijańskie, po krótszym lub dłuższym okresie, przeżywały z reguły kryzys polityczny,pogłębiony udziałem w nim pogan, wrogich chrześcijaństwu. Nie ominął on Polski za Mieszka II(1025-1034), choć Bolesław Chrobry przez swoją koronację królewską w 1025 roku i koronację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIWERSALIZM I REFORMA

  Trwałe niepokoje w Rzymie i kryzys papiestwa nie mogą zasłaniać nowych wartości, które ujawniają sięw życiu Kościoła omawianego okresu. Objął on nowe ludy i prowadził misje w wschodniej i południowejEuropie, doprowadził w pierwszej połowie XI wieku do reformy papiestwa i zapoczątkował reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYZYS PAPIESTWA

  W okresie chrystianizacji Polski, papiestwo wychodziło już z głębokiego kryzysu, który je dotknął wostatnich latach IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Źródłami kryzysu była nie tylko ogólna sytuacjaEuropy zachodniej, niszczonej najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, ale także upadek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otton III i Sylwester II

  Koncepcja jedności wszystkich ludów chrześcijańskich w jednym Kościele, pod zwierzchnią władzą cesarza,występuje już w czasach Ottona I, ale rozwijając się, za Ottona II nawiąże do świetności starożytnegoRzymu, a za Ottona III nie cofnie się przed planem zjednoczenia obu cesarstw, wschodniego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Rusini

  Państwo Słowian wschodnich, Ruś (po grecku: Rhosia) powstało po opanowaniu Kijowa w 882 roku ipołączeniu z Nowogrodem Wielkim przez Olega z rodu Rurykowiczów, normandzkiego pochodzenia.Rusini i ich władcy byli poganami. Pierwsze ślady chrześcijaństwa znajdują się w wiadomości, że w 944roku istniał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW

  Słowianie w IX i X wieku zajmowali ogromne obszary Europy, od Dniepru do Łaby i Soławy, z znacznączęścią doliny Dunaju i Półwyspu Bałkańskiego. W tym czasie utworzyli państwa Chorwaci, Czesi, Rusinii Polanie. Powstał też Związek Wielecki. Chrystianizacja Słowian w państwie wielkomorskim i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy biskup w Polsce

  Jordan, ustanowiony biskupem w 968 roku, może działał w Polsce już wcześniej i udzielił chrztu MieszkowiI jako główny kapelan Dąbrówki. Nieznany jest kraj jego pochodzenia i klasztor, z którego przybył.Wskazuje się na Ratyzbonę (Regensburg) w południowych Niemczech, bo Dąbrówka miała kontakty ztym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA SŁOWIAN I WĘGRÓW - Węgrzy

  Z swoich siedzib między Bohem, Prutem i Seretem wyparci w IX w. przez Pieczyngów, przybyli około896 roku na równinę naddunajską, podejmując jednak przez pół wieku niszczycielskie wyprawy na Zachód,do Niemiec, Italii i nawet do Francji. Gdy zdobyli Panonię, uczynili ją od 906 roku stałą swoją siedzibąi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 173

  praca w formacie txt

Do góry