Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kameduli

  W Italii, na początku X wieku nie brakowało klasztorów żywotnych, dokonujących reformy swego wewnętrznegożycia, jak Monte Cassino, Subiaco, Farfa, Cava, czy rzymski klasztor na Awentynie i klasztoryw Kalabrii pod wpływem świętego Nila. Ich cechą znamienną było to, że zachowały tradycyjny modelżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Formozusa

  Krótkie pontyfikaty Marinusa (882-884) i Hadriana III (884-885) nie sprzyjały wzmocnieniu papiestwa.Ich następca, Stefan VI (885-891), wybrany wbrew woli cesarza Karola III, nie poparł go w sprawie zapewnieniawnukowi tronu, przez co przyczynił się do rozpętania walk o władzę cesarską. W ich wynikukoronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie nauki i sztuki

  Rozkwit kulturalny tego okresu, zwany przesadnie renesansem ottońskim, wypływał z sięgania do tradycjikarolińskiej. Szczególną sławę zdobyła szkoła katedralna w Magdeburgu pod kierownictwem jednegoz największych wówczas erudytów, Otryka, z którym prowadził dyskusję Gerbert w Rawennie przed Ottonem III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pod rządami rodu Teofilakta

  Rzym zyskał polityczne uspokojenie, ale nie był wolny od intryg w rodzinie Teofilakta i w obsadzaniu Stolicy Apostolskiej. Źródłem intryg była niewątpliwie żona Teofilakta, Teodora, i ich dwie córki, Marozjai Teodora Młodsza, przedstawione w najczarniejszych kolorach przez ówczesnego kronikarza,Liutpranda z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Polski z Rzymem

  Na prowadzenie oficjalnej misji w kraju pogańskim było potrzebne pozwolenie Stolicy Apostolskiej. Dla Polski uzyskała je z pewnością Maria-Mlada u papieża Jana XIII (965-972), podobnie jak ustanowienie biskupa Jordana. Pierwsza katedra polska została wzniesiona w Poznaniu pod wezwaniem świętego Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cluny

  Śmierć Ottona III w 1002 roku i Sylwestra III w 1003 roku osłabiły ideę uniwersalizmu, ale nie zahamowałyrozwoju nauki i sztuki oraz wcześniejszego już nurtu reformy.

  Reformatorska działalność miała dwa źródła, wewnętrznokościelny w klasztorze w Cluny i klasztorachlotaryńskich oraz w czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie cesarstwa

  Jan XII, zajęty politycznymi sprawami państwa kościelnego, czuł się zagrożony przez Berengara II, margrabiegoIwrei, który zagarnął (959) księstwo Spoleto, wysłał więc posłów w 960 roku do króla niemieckiegoOttona I (936-972). W Niemczech, po kryzysie władzy królewskiej na początku X wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod gnieźnieński

  Mieszkowe starania o metropolię w Polsce zostały zrealizowane przez Bolesława Chrobrego w 1000roku. Przyczynił się do tego święty Wojciech, mniej przez swą działalność w Polsce, bo była krótka, odkońca 596 roku do kwietnia 997 roku, choć wiele polskich miejscowości powołuje się na tradycję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja kluniacka

  Wpływ przede wszystkim na życie Kościoła wywarło Cluny jako kongregacja zakonna. Jej początek dałprzywilej Jana XI z 931 roku, na podstawie którego opat z Cluny posiadał zwierzchnią władzę nadklasztorami reformowanymi na wzór tego opactwa i korzystającymi z jego przywilejów oraz nad klasztorami,które w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywilej ottoński

  Koronacja cesarska umocniła zwierzchnią władzę Ottona I nad książętami sąsiednich państw, których jużwcześniej sobie podporządkował, przede wszystkim jednak wiązała go z Rzymem. Cesarz, wkrótce pokoronacji, wydał przywilej dla Kościoła rzymskiego, któremu przyznawał bardzo rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktawia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt

Do góry