Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Synod w Clermont

  Na wcześniejszym synodzie w Piacenza omówiono sprawę reformy i inwestytury oraz wysłuchano posłówbizantyjskich, którzy w imieniu Aleksego I obiecali unię kościelną i wzywali pomocy przeciw Turkom.Urban II już wtedy dał jej obietnicę, ale ostatecznie zajął się krucjatą we Francji. Odbył rozmowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - We Francji i Hiszpanii

  Reforma rozwijała się we Francji bardziej niż w innych krajach, wskutek działania stałych legatów papieskichi miejscowych reformatorów. W południowej Francji zdarzało się, że książęta i hrabiowie, jakBertrand z Prowansji (1081) i Piotr z Melgueił (1085) uznawali się lennikami Stolicy Apostolskiej, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz VII

  Współpracownik kilku papieży, Hildebrand, został obwołany papieżem przez kler i lud w bazylice laterańskiejpodczas pogrzebu Aleksandra II. Wybrany następnie przez kolegium kardynalskie, zgłosił swójwybór cesarzowi Henrykowi IV i nie przyjął sakry, zanim nie upewnił się o braku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban II

  Kryzys papiestwa po śmierci Grzegorza VII (1085) trwał pewien czas. W Rzymie zdołano po roku przystąpićdo wyboru papieża, gdy antypapież opuścił miasto. Wybrano opata Dezyderiusza z Monte Cassino,Wiktora III (1086-1087), który jednak zwlekał z przyjęciem sakry i niedługo utrzymał się w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - Na Północy i w Anglii

  W krajach skandynawskich istniał problem umocnienia chrystianizacji. Grzegorz VII wysłał listy dokróla norweskiego Olafa III i kolejnych królów szwedzkich, Inge i Alsten, dając w nich pouczenia oKościele i godności królewskiej oraz zachęcając do przysłania na naukę w Rzymie kandydatów na duchownych.

  Król...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII

  Znana powszechnie walka papieża z Henrykiem IV zasłania niekiedy inne, ważne dziedziny działalności Grzegorza VII. Obejmował nią, jak żaden z poprzedników, Kościół we wszystkich państwach, nie wyłączająccesarstwa wschodniego. Czynił to przez legatów, bądź przez korespondencję. Uwzględniał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Czechach, na Węgrzech i w Chorwacji

  Czesi uznawali bez przerwy od 950 roku zwierzchnictwo cesarskie, zepsuły się więc dobre stosunki księciaWratysława z papiestwem, gdy doszło do otwartego konfliktu Grzegorza VII z Henrykiem IV. Wcześniejjednak wznowił Wratysław płacenie czynszu Stolicy Apostolskiej, ustanowionego już za papieża Mikołaja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W cesarstwie

  Królem Niemiec i Lombardii, niekoronowanym jeszcze na cesarza, był Henryk IV. Uzyskał tron, gdymiał 3 lata, uznany za pełnoletniego (1065), gdy miał 15 lat, chciał rządzić według systemu ojca, HenrykaIII, którego stracił w 6 roku życia. Chociaż był bardzo uzdolniony i wykształcony, nie posiadał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁALNOŚĆ GRZEGORZA VII - W Polsce i na Rusi

  Węzłowym problemem polityki Bolesława Śmiałego (1058-1079) był stosunek do cesarstwa. Książępolski uznawał oficjalnie jego zwierzchnictwo, ale popierał obóz antycesarski, a na Węgrzech pomagałGejzie i jego bratu Władysławowi, którego w 1077 roku wprowadził na tron. Na płaszczyźnie tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanossa

  Poselstwo królewskie z listami przybyło do Rzymu na synod wielkopostny w 1076 roku, na którym papieżogłosił ekskomunikę na Henryka IV i przywódców biskupiej opozycji oraz zwolnienie poddanych odprzysięgi wierności wobec króla. Było to konsekwencją poczynań synodu wormackiego i programu, zawartegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 560

  praca w formacie txt

Do góry