Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Polscy krzyżowcy i misjonarze

  Książęta polscy, Mieszko Stary i Bolesław Kędzierzawy, wysłali (1147) poselstwo do papieża EugeniuszaIII, który z pewnością nakłonił ich do udziału w krucjacie przeciw poganom na Północy. Uczynili todla celów politycznych. Mieszko dołączył się do wyprawy krzyżowej na Szczecin, by odnowić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe struktury

  Przewodnictwo papieży w reformie gregoriańskiej rozszerzyło zakres ich działania, co z kolei spowodowałorozwój kurii rzymskiej. Poza dworem papieskim, na którym tworzy się - według wzoru dworówkrólewskich - takie funkcje, jak stolnika, cześnika, marszałka dworu, istnieje już ukształtowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma i sobór

  Papież Innocenty II objął Stolicę Apostolską po Honoriuszu II (1124-1130), którego wybór (21.12.1124)odbył się już wśród przeciwieństw stronnictw w Rzymie i w samym kolegium kardynalskim. Pogłębienieprzeciwieństw spotęgowało się przez działalność Honoriusza II, który kontynuował linię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNY MIECZ WŁADZY (1140 - 1294)

  Chrześcijański Zachód w XII i XIII wieku nie zrezygnował z uniwersalizmu, lecz wbrew pragnieniomswoich duchowych przywódców rozwijał się coraz bardziej w kierunku partykularyzmu. Krucjaty trwałydwa stulecia, nie przyniosły jednak politycznej ani kościelnej jedności Wschodu i Zachodu, co gorsze,pogłębiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY

  Oba sobory laterańskie tylko w małym stopniu zajęły się zagadnieniami teologicznymi. Nie tkwiły bowiemw nurcie reformy gregoriańskiej, poza problemem, czy symoniści jako heretycy mogą ważnieudzielać święceń. To zagadnienie opracował spekulatywnie Anzelm z Canterbury i zakończył długie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO

  Oswobodzony, ale stale zagrożony przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjatypaństwa krzyżowców przyciągały rycerzy z Zachodu. Liczebnie osiągnął ruch krzyżowy swójszczytowy punkt w krucjacie drugiej (1147-1149) i trzeciej (1189-1192), którym starano się podporządkowaćinne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki scholastyki

  Rozwój nauki wymagał nowego ujęcia zagadnień metodologicznych. Do teologii wprowadzono metodędialektyki, stosując dysputy oraz rozważanie każdego problemu od strony tak i nie (sic et non). Dowartościowanow ten sposób udział rozumu w interpretacji prawd wiary. Powstały wszakże różnice wśród teologówco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO - Republika Rzymska

  Ruch krzyżowy przyczynił się do rozwoju handlu, co z kolei przyniosło od XI wieku szybki rozwój miastjako ośrodków kupieckich i rzemieślniczych. Szybko też bogacili się kupcy, powoli zaś rzemieślnicy,zwłaszcza pochodzący z napływowej ludności wiejskiej, powstały więc wewnętrzne konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły — pierwsze uniwersytety

  Lanfrank i Anzelm, zanim zostali arcybiskupami w Canterbury, kierowali szkołą klasztorną w Bec (Normandia),przynosząc jej sławę i ściągając do niej wielu uczniów. Obok niej, sławne przez swoich nauczycielistały się szkoły, w Laon (Anzelm z Laon, 1050-1117, i jego brat Radulf), w Chartres (biskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga krucjata

  Eugeniusz III zmuszony (1146) do opuszczenia Rzymu, odbył podróż do Francji i zajął się przy pomocy Bernarda z Clairvaux zorganizowaniem nowej krucjaty.

  Bezpośrednią przyczyną było zajęcie Edessy (1144) przez Imada ed-Din Zengi, emira Mossulu. Królowajerozolimska, Melisenda wysłała do papieża wezwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 022

  praca w formacie txt

Do góry