Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEREZJE I INKWIZYCJA

  Nierozdzielność życia średniowiecznego, w którym ściśle zespalały się sprawy religijne, społeczne i polityczne,uniemożliwia usystematyzowanie wszystkich przyczyn, które wywołały herezje katarów iwa1densów, zwane ludowymi. To samo spowodowało, że inkwizycja, zorganizowana przez Kościół, cieszyłasię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza herezji ludowych

  Herezje rozwinęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między Wschodem iZachodem. Najsilniejsze ośrodki miały one w krajach kulturalnie i gospodarczo najbardziej rozwiniętych,w hrabstwie Tuluzy, Burgundii, nad Renem, w Flandrii i Lombardii.

  Religijne i filozoficzne poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i Fryderyk I

  Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzy (albigensi)

  Będąc w swoich początkach ruchem, nie mają założyciela, ani daty powstania. Znani są od 1140 roku,nazywani patareni, albo katarami od 1163 roku. Sami określali siebie jako dobrych chrześcijan, dobrych ludzi. Pewną strukturę organizacyjną otrzymali od bułgarskiego biskupa bogomilców, Niketasa, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander III

  Poseł cesarski Otto von Wittelsbach przebywał w Rzymie podczas wyboru papieża i pozyskał wieluzwolenników dla procesarskiego kandydata, kardynała Oktawiana. Kardynałowie wszakże w większościwybrali (7 IX) Rolanda Bandinelli, Aleksandra III (1159-1181). Oktawian, choć wybrany przez mniejszość,miał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  W południowej Francji, niezależnie od katarów, rozwinął się ruch ludzi świeckich jako wspólnoty biednychi potrzebujących. Zapoczątkował go w 1173 roku kupiec lyoński, Piotr Waldo oczytany w PiśmieŚwiętym, którego księgi Nowego Testamentu i kilka Starego Testamentu kazał sobie przetłumaczyć najęzyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk II i Tomasz Becket

  Konflikt kościelny w Anglii rozwinął się w latach 1162-1170. Wcześniej, gdy trwały walki o tron angielskipo Henryku I, Stolica Apostolska zapewniła sobie wpływ na sprawy kościelne przez nadanie arcybiskupomz Canterbury uprawnień legackich i usunięcie zakazu apelacji do Rzymu. Nowy król, HenrykII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Jerozolimy

  Niepowodzenie drugiej krucjaty pogorszyło sytuację Królestwa Jerozolimskiego, coraz bardziej zagrożonegoprzez mahometan i wewnętrznie skłóconego. Nie mogło liczyć na pomoc Bizancjum, bo w nim toczyłysię od 1180 roku walki o tron cesarski, a panowanie Izaaka II Angelosa (1185-1195) zakończyło sięspiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia krucjata

  Wieść o utracie Jerozolimy wstrząsnęła Europą, która miała powody, by poczuwać się do winy. Wcześniejsze,od kilku lat, wołanie z Jerozolimy o pomoc pozostawało bez skutku, nawet na soborze laterańskimtrzecim (1179) zajmowano się sprawą marginesowo. Papież Aleksander III wydał wprawdzie wezwaniedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WŁADCY

  Współdziałanie władców z papiestwem w wyprawach krzyżowych nie oznacza braku konfliktów kościelno-politycznych w niektórych krajach. Szczególnie silnie wystąpiły te konflikty w cesarstwie i Anglii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry