Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Krucjaty — cesarstwo łacińskie

  W Rzymie szukały pomocy dla Ziemi Świętej poselstwa od króla i patriarchy jerozolimskiego. Na Zachodziezabiegał o interwencję Aleksy IV, syn cesarza bizantyjskiego Izaaka II, strąconego z tronu i oślepionegoprzez swego brata Aleksego III.

  Innocenty III rozpoczął pontyfikat od wezwania do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Poprzednicy i Sycylia

  Polityka włoska cesarza Fryderyka I, która była jednym z głównych źródeł konfliktów z papieżem AleksandremIII, zmierzała nie tylko do umocnienia władzy cesarskiej w północnej Italii, ale także do podporządkowaniajej południowej Italii i Sycylii. Następny papież Lucjusz III (1181-1185, przedtem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc świeckiego ramienia

  Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja papieska

  Stosowane środki prawne, a nawet urządzane za Innocentego III dyskusje z heretykami, tylko część pojednałyz Kościołem, nie zahamowały zaś rozwoju samych herezji w różnych krajach. Waldensi, podzielenina biednych z Lombardii i biednych z Lyonu dotarli do Niemiec, Czech, Węgier i Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /8 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi i trędowaci

  Inkwizycja biskupia i papieska nie zajmowała się bezpośrednio Żydami. Uważano ich za przydatnych,pożyczano od nich pieniądze, nawet na lichwę, często jednak nienawidzono jako lichwiarzy i raz po raztępiono pogromami. Wiadomości o pierwszych pogromach pochodzą z początków XI wieku. Częstszebyły w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III

  Papieżowi Innocentemu III (1198-1216) nie udała się krucjata przeciw albigensom, gani się jego zaliczenieherezji do przestępstw obrazy majestatu, niemniej uważa się go za najwybitniejszego papieża średniowiecza,który uczynił papiestwo największą potęgą polityczną ówczesnej Europy, sięgającą po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja biskupia

  Od początku istnienia Kościół czuwał nad czystością wiary, przestrzegał przed błędami, upartych heretykówwykluczał z jedności. Należało to do podstawowych obowiązków biskupa, lecz on zajmował sięheretykami, gdzie zostali mu wskazani lub stali się znani, nie poczuwał się do obowiązku ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański trzeci

  Porozumienie papieża z królami, angielskim i francuskim, z cesarzem i Rzymianami, ułatwiło zwołaniesoboru, którego najważniejszym zadaniem było usunąć skutki schizmy antypapieskiej. Rzymianom jużw układach po pokoju weneckim przyznał papież autonomię, a senat zobowiązał się do składania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjata przeciw albigensom

  Biskupia inkwizycja okazała się niewystarczającą w południowej Francji przeciw katarom, do którychhrabia Tuluzy, Rajmund VI, nie należał, ale ich tolerował. Innocenty III na próżno nakłaniał go do tępieniaheretyków.

  Niewiele też zyskał, stosując administracyjne środki przeciw opieszałym biskupom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność Kościoła polskiego

  Udział polskiej delegacji w soborze opiera się tylko na przypuszczeniu, bez bliższego określenia uczestników.Polska miała jednak już od dłuższego czasu dość częste kontakty z Stolicą Apostolską. PapieżEugeniusz III interweniował w sporach między księciem Władysławem II, a jego młodszymi braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt

Do góry