Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Franciszkanie

  Franciszek i jego uczniowie, głoszący kazania o pokucie i propagujący swoim przykładem całkowiteubóstwo, wyzwolili silny ruch charyzmatyczny w Kościele, ale na początku budzili podejrzenia u kleru, zewzględu na rozpowszechniające się błędy waldensów i albigensów. Franciszek udał się więc do Rzymupo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty IV

  Zwolnienie kardynałów z więzienia umożliwiło wybór genueńskiego kardynała Sinibalda Fiescho, InnocentegoIV (1243-1254). Znakomity jurysta, dyplomata, dalekowzroczny i nieustępliwy w działaniu, zawiódłcesarza, który uważał go za człowieka ugodowego. Na początku jednak doszło do porozumienia(1244):...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominik i jego zakon

  Obdarzony szczególnym duchem apostolskim i teologicznie dobrze wykształcony, Dominik Guzman,Hiszpan, urodzony (około 1170) w Calernega, należał jako duchowny do kapituły kanoników regularnychprzy katedrze w Ósma. Z tamtejszym biskupem Diego udał się do Rzymu (1206), a papież skierował ichobu do nawracania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja pruska

  Chrystianizacja Prus, ożywiona na początku XIII wieku, była prowadzona systematycznie przez cystersówz wielkopolskiego klasztoru w Łeknie. Opat Gotfryd Boguchwał zyskał (1206) od Innocentego IIIuprawnienia do niej. Na czele misji po nim stanęli mnisi cysterscy, Filip z rodu Pałuków i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmelici i inni

  Dwa pierwsze zakony żebracze służyły za wzór dla innych w ustosunkowaniu się do ubóstwa zakonnego.Niektóre znacznie później od swego powstania przyjęły charakter zakonu żebraczego, różniły się zaś celemswojej działalności.

  Karmelici, nawiązując do tradycji o życiu pustelniczym proroka Eliasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i lenna

  Innocenty III, obejmujący swoją działalnością wszystkie kraje katolickie, starał się o pokój i ład prawnyw Państwie Kościelnym, w którym widział fundament swej niezależności. Rzymowi zostawił dużą autonomię,odbierając przysięgę wierności od senatora, stojącego na czele władz miejskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zakonów żebraczych

  Franciszek i Dominik dali Kościołowi dwie wielkie rodziny zakonne i zapoczątkowali odrębne typy duchowościchrześcijańskiej. Franciszek, Biedaczyna z Asyżu, fascynował wszystkie pokolenia ludzi, jegożycie stało się tematem najznakomitszych dzieł literackich. Franciszkanie i dominikanie wywarli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy — sobór

  Reforma Kościoła była najczęstszym tematem pism Innocentego III do biskupów i opatów, do monarchówi władz miejskich. Papież wiedział, że wyprawy krzyżowe na Wschód przyniosły Zachodowi zamiłowaniedo luksusu bizantyjsko-orientalnego, które objęło kler i świeckich, a nawet część klasztorów.

  Reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy w Polsce

  W soborze wziął udział arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincenty Kadłubek,wrocławski Wawrzyniec, włocławski Barta, lubuski Wawrzyniec. Według zalecenia bulli, zwołującejsobór, pozostali w kraju dwaj biskupi z metropolii, płocki Dedko i poznański Paweł. Nie znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III (1198 - 1216)

  Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

  Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt

Do góry