Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW

  Francja, rządzona przez dynastię Kapetyngów, była silnym oparciem dla papiestwa już w XI i XII wieku.Za panowania Ludwika IX (1226-1270), który w koncepcji władzy królewskiej wysuwał na czoło swoichobowiązków tępienie zła moralnego i prowadzenie poddanych do Królestwa Niebieskiego, posiadałaFrancja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński I

  Zaproszenie na sobór wysłał papież w grudniu 1244 roku do biskupów, kapituł, opatów i generalnychprzełożonych zakonnych oraz do monarchów i miast, cesarza zaś wezwał do stawienia się jako oskarżonego.Wiadomość o klęsce wojsk chrześcijańskich pod Gazą i zdobycie Jerozolimy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadanie Sycylii

  Innocenty IV, po śmierci Fryderyka II, ofiarował tron sycylijski bratu króla angielskiego, Ryszardowihrabiemu Kornwalii, potem synowi króla, Edmundowi, rokowania jednak były trudne. Po śmierci Fryderykowegosyna, Konrada IV (1254), papież zamierzał bezpośrednio złączyć Sycylię z Państwem Kościelnym,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotęgowana walka

  Sobór orzekł, że o Sycylii, lennie Stolicy Apostolskiej, zadecyduje papież po wysłuchaniu opinii kardynałów.Innocenty IV ogłosił w Królestwie Sycylijskim krucjatę przeciw panowaniu Fryderyka, lecz walkanie osiągnęła rozstrzygnięcia przed śmiercią cesarza (13.12.1250).

  Nie udało się papieżowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowie i cesarze

  Innocenty III nie jeden raz pośredniczył w politycznych i zbrojnych konfliktach Francji i Anglii. Z królemfrancuskim, inteligentnym, zręcznym, choć nie pozbawionym cynizmu Filipem II Augustem (1180-1223) starał się współpracować w zwalczaniu albigensów i waldensów, natomiast w długotrwały konfliktzostał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III

  Następni papieże po Innocentym III byli jak on świadomi znaczenia papiestwa, dostrzegali naczelne problemy Kościoła, zwłaszcza konieczność kontynuacji reformy, walki z herezjami i krucjat, ale stosowaliśrodki bardziej prawnicze i polityczne niż ich poprzednik. Znaleźli się też w nowej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKONY ŻEBRACZE

  Ubóstwo inspirowało w znacznym zakresie cały ruch reformy w XI wieku, domagającej się powrotu Kościołado ducha i struktur czasów apostolskich. Ubóstwo w ujęciu waldensów, a częściowo katarów wXII wieku stało się jedną z istotnych przyczyn ich buntu przeciw Kościołowi. Ubóstwo w ujęciu Ewangeliistało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III - Krucjata i Sycylia

  Cesarz Fryderyk II (1215-1250), wychowany w sycylijskim środowisku, w którym stykały się kulturalnewpływy normańskie, arabskie, bizantyjskie i włoskie, był władcą dotąd niespotykanym. Religijny, a wydawałosię, że indyferentny, nieustępliwy, a sądzono, że tolerancyjny, wszystko podporządkował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek z Asyżu

  Syn włoskiego kupca Piotra Bernardone z Asyżu i Joanny Pica, Francuzki z pochodzenia, urodzony w1181 roku (lub 1182), otrzymał na chrzcie imię Jan, lecz rodzice nazywali go Franciszkiem (po włoskuFrancesco, dosłownie: Francuzik). Naukę pobierał w miejskiej szkole, podczas wojny Asyżu z Perugiąprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz IX

  Nowy papież (1227-1241), silna osobowość, umysł prawniczy, był przeciwieństwem łagodnego poprzednika.Nie przyjął tłumaczenia się cesarza chorobą, lecz ogłosił ekskomunikę według układu z San Germano,gdy minął termin wyruszenia na krucjatę. Wyprawa doszła do skutku dopiero w 1228 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 001

  praca w formacie txt

Do góry