Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bractwa — cechy

  Bractwa (konfraternie), znane w Kościele od IV wieku, rozwinęły się w tym okresie wskutek dogodnychprocesów społecznych i gospodarczych, a także teologicznej tendencji do manifestowania prawd wiary.Skupiały ludzi, którzy chcieli się zbawić przez wspólne praktyki religijne, szczególną cześć Boskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły teologiczne

  Na początku XIII wieku wyróżniał się w teologii kierunek tradycyjny, uprawiany przez uczniów Piotra Lombarda, oraz kierunek postępowy, zapoczątkowany przez biskupa z Poitiers, Gilberta de la Porrée. Obfita twórczość naukowa obu kierunków, do dziś w pełni niezbadana, została ujęta w systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpitale

  Szpital średniowieczny (hospitale) rozwinął się z potrzeb społecznych, pod wpływem nakazów Kościołaco do otaczania opieką potrzebujących. Był domem tej opieki dla biednych i chorych, pielgrzymów i podróżujących,z reguły mającym osobne izby dla mężczyzn i kobiet oraz dla chorych. Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła franciszkańska

  W rozwoju teologicznej szkoły franciszkańskiej dostrzega się trzy fazy, wyznaczone trzema nazwiskami:Aleksandra z Hales (ok. 1180-1245), współtwórcy metody scholastycznej, który dał jej początek, Bonawentury(Jana Fidanza, 1221-1274, świętego), który ją rozwinął, będąc w filozofii pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo miejskie

  Wskazania Kościoła dotyczyły całego duszpasterstwa, na wsi i w mieście. Problemów dostarczało więcejduszpasterstwo w miastach, które bogaciły się i wzrastały, ściągając na przedmieścia, poza obronnymimurami, ludność rzemieślniczą, biedniejszą niż kupcy. Kościół farny, w środku miasta, przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła dominikańska

  Wzięła ona swój początek od pierwszego dominikańskiego profesora teologii w Paryżu, Rolanda z Cremony(zm. 1276) i dominikanina kardynała Hugona z Saint-Cher (zm. 1264), głośnego jako twórcapierwszej biblijnej konkordancji. Arystotelesowską orientację nadał szkole Albert Wielki (zm. 1193-1280)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyki religijne

  Poza udziałem w liturgii i przyjmowaniem sakramentów rozkwitają w tym okresie cztery rodzaje praktyk religijnych:

  1. ustalone w statutach bractw różnorodne praktyki, związane z celem każdego z nich,

  2. nabożeństwado świętych, których liczba wzrosła, choć kanonizacje są zastrzeżone wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Tomasza z Akwinu

  Scholastykę doprowadził on do szczytowego punktu rozwoju, tworząc harmonijny system wiedzy teologicznej,w którym doskonale rozwiązał problem związku między rozumem i Objawieniem. Nadzwyczajuzdolniony i pracowity, napisał wiele dzieł o rozległej tematyce.

  Obejmują one filozoficzne komentarze do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawodawstwo

  Dla całego Kościoła prawa ustalały sobory, jak dawniej, ale też papieże. Pierwsze nazywano konstytucjami,drugie - dekretami, których liczba wzrastała od Aleksandra III. Stosownie do wskazań soborowychi papieskich ożywiła się działalność synodów prowincjonalnych. Sobór laterański czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie krucjat

  Ruch krzyżowy w kierunku Ziemi Świętej trwał dwa stulecia (1095-1291) i objął setki tysięcy ludzi. Niemiał jednolitego charakteru poza hasłem oswobodzenia i zachowania Grobu Chrystusa. Zróżnicowanebyły motywy włączania się władców i rycerzy do niego, od religijnych do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt

Do góry