Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bonifacy VIII

  Wybrany (23.12.1294) po abdykacji Celestyna V, kardynał Benedykt Gaetani, Bonifacy VIII, nabył znajomościspraw kościelnych, gdy brał udział w kilku legacjach, najpierw jako sekretarz papieski, potemjako kardynał. Powołany do kolegium kardynalskiego przez francuskiego papieża Marcina IV, przebywałwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Historie i legendy

  Tematyka historyczna nie przestaje w dobie scholastyki zajmować ówczesnych ludzi. Krucjaty poszerzajązainteresowania historyczne. Wilhelm z Tyru pisze (po 1170) o pierwszych wyprawach krzyżowych,Villehardouin utrwala (ok. 1219) historię zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców, Wilhelm z Tudeleopiewa (1213)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o świadczenia dla króla

  Wojna między Francją i Anglią, powstrzymywana (1290) mediacją kardynała Gaetani (Bonifacego VIII),wybuchła cztery lata później i przyniosła sukcesy Filipowi IV. W 1296 roku obaj władcy zgodzili się powołać papieża na rozjemcę, ale nie na sędziego sporu.

  Chcąc prawdopodobnie utrącić obu królom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Kultura materialna

  Romańskie kościoły murowane i obronne zamki były wyjątkami wśród budownictwa drewnianego, podatnegona pożary, którym ulegały nie tylko wsie, ale i miasta, przeważnie jeszcze drewniane na początkuXIII wieku. Francuskie miasto Rouen spłonęło sześć razy w ciągu 25 lat (1200-1225). Budowle z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKWIT SCHOLASTYKI

  Na znakomity rozkwit scholastyki, filozoficznej i teologicznej nauki Kościoła w XIII wieku, wpłynęłygłównie trzy czynniki: rozwój uniwersytetów, włączenie się do nauczania w szkołach, dominikanów ifranciszkanów, których najwybitniejsze jednostki całkowicie oddały się nauce, oraz znajomość całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awerroizm i Roger Bacon

  Na wydziale nauk wyzwolonych uniwersytetu paryskiego podjęto pierwszą próbę syntetycznego ujęciafilozofii okresu scholastycznego. W oparciu o arystotelizm, przedstawiony przez arabskiego filozofa Awerroesa (1126-1198), uznawano w niej rozum ludzki za ostateczne kryterium prawdy. Kierunek ten,nazwany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój uniwersytetów

  Ze szkół głośnych w XII wieku: Chartres, Paryż, Reims, Laon, Bolonia, Salerno, Toledo, niektóre w XIIIwieku straciły na znaczeniu. Inne stały się uniwersytetami, na których wzór zakładano nowe studia generalne.Ich fundatorami byli papieże lub władcy. Fryderyk II założył (1224) uniwersytet w Neapolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO I DUSZPASTERSTWO - Formy strukturalne

  Władza papieska poszerzając zakres swego działania kościelnego i politycznego, potrzebowała większejniż dotychczas pomocy kolegium kardynalskiego i rozbudowanej kurii rzymskiej.

  Ilościowo zmniejszyło się kolegium do 20, czasem nawet 10 kardynałów, wzrosło natomiast ich znaczenie.Papieże powierzali im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o sakramentach

  Wśród szczegółowych zagadnień teologicznych scholastyki, nauka o sakramentach wywarła największywpływ na późniejsze definicje dogmatyczne Kościoła, a także na praktyki życia chrześcijańskiego. PiotrLombard uszeregował sakramenty w kolejności: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna Arystotelesa

  Uniwersytety utrzymywały łączność naukową z wszystkimi ośrodkami życia intelektualnego. W Toledo iNeapolu istniały ośrodki tłumaczeń dzieł uczonych arabskich i żydowskich, którym bliska była nauka Arystotelesa. Jej znajomość czerpał też Zachód z kontaktu z Grekami. Przed 1158 rokiem powstało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry