Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gotyckie katedry

  W budownictwie pełnego średniowiecza nadal jeszcze powstawały kościoły romańskie, ale w połowieXII wieku wyłonił się z sztuki romańskiej nowy styl, nazywany (od XVI wieku) gotykiem. W konstrukcjibudowli., opartej na zwartym i konsekwentnym systemie szkieletowym, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki jubileusz

  W działalności kościelno-politycznej nie miał Bonifacy VIII większych sukcesów. Wbrew znacznemupoparciu materialnemu i moralnemu (przywileje) dla króla aragońskiego Jakuba w wyprawie przeciwFryderykowi, nie zdołał rozwiązać problemu Sycylii. Niedoprowadził mimo usilnych starań do pojednaniaWenecji z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

  Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla Unam sanctam

  Wzrost papieskiego prestiżu w Roku Jubileuszowym utrudnił Bonifacemu. VIII realną ocenę swojej politycznejmocy. Nie cofnął się przeto przed nową konfrontacją sił z królem francuskim Filipem IV. Szłozresztą nie tyle o konkretne przyczyny: świadczenie dla państwa w pierwszym sporze, sprawę biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSŁABIONE PAPIESTWO (1294 – 1431)

  Papież Bonifacy VIII (1294-1303), wpatrzony w swoich wielkich poprzedników, stosował ich środki imetody w walce kościelno-politycznej z królem francuskim, Filipem IV Pięknym, ale jej nie wygrał. Siłapolityczna Francji, mimo wewnętrznych napięć między królem i jego wasalami, wzrosła już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU

  Scholastyka wypełniała życie intelektualne, ale w kulturze duchowej były inne jeszcze nurty, w którychświeccy mieli większy udział, niż duchowni, W literaturze pięknej rozwijają się, poza wątkami ascetycznymii hagiograficznymi, także rycerskie. W południowej Francji ustaje jednak poezja akwitańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach w Anagni

  Wydanie bulli nie przerwało starań o porozumienie papieża z królem francuskim. Filip IV obiecał rozważyćpapieskie propozycje, przedstawione mu przez kardynała legata, Jana Le Moine. Za ich odrzucenie inapad na papieża obwinia się nowego kanclerza królewskiego, Wilhelma Nogareta, który miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FILIP IV

  Król francuski, Filip IV (1285-1314), niejednoznacznie oceniany jako władca, utrwalił autorytet królewskii podjął walkę o włączenie do Korony wielkich lenn, hrabstwa Flandrii i będącego we władaniu Anglików księstwa Gujenny. We Francji nie miał większych konfliktów z Kościołem, choć część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Poematy religijne i rycerskie

  Poeci niemieccy (Minnesangerzy), jak Wolfram z Eschenbach (ok. 1170—1220) i Walter z Vogelweide(ok. 1170-1230) opiewali ideały rycerskości i miłości dwornej, na wzór francuskich trubadurów, alerozwijali także twórczość religijnych i ludowych pieśni oraz poematów o wyprawach krzyżowych.

  Głównym poematem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek papieży awiniońskich

  Konflikt rodu Bonifacego VIII, Gaetanich z Colonnami nie ustał po śmierci papieża. Kolegium kardynalskie,bez Colonnów, zdołało szybko wybrać dominikanina, kardynała Mikołaja Boccasini, Benedykta XI(1303-1304), ale nowy papież nie uspokoił Rzymu. Filipa IV i Colonnów zwolnił od ekskomuniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt

Do góry