Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W MONARCHII OSTATNICH PIASTÓW

  Okres papieży awiniońskich przyniósł dalsze ożywienie kontaktów Polski z Stolicą Apostolską. Widać jejuż wcześniej w działalności reformatorskiej Jakuba Świnki, zwłaszcza w jego staraniach u Bonifacego VIII o zgodę na koronację królewską Przemyśla II, a potem w szukaniu pomocy w Rzymie przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiści — Marsyliusz

  Konfliktom politycznym i kościelnym tego okresu towarzyszyła rozwinięta polemika. Po stronie papieskiejpowstawały rozprawy Idziego Rzymskiego (zm. 1316), Jakuba z Viterbo (zm. 1308) i Augustyna Triumphusa (zm. 1328). Uzasadnienie dla tradycyjnej nauki o pełnej władzy Kościoła i wyższości władzyduchownej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koronacje królewskie

  Po koronacji Przemysła II i jego tragicznej śmierci (1296) arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka nieprzestał zabiegać o zachowanie wznowionej korony. Gdy nie udało się przekazać jej Piastowi, księciuHenrykowi głogowskiemu, dostojnicy wielkopolscy ofiarowali ją Wacławowi II czeskiemu, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens VI

  System awinioński osiągnął niewątpliwie szczyt rozwoju za Klemensa VI, choć poprzedził go częścioworeformistyczny pontyfikat Benedykta XII (1334-1342), cystersa, Jakuba Fournier, który obiecał powrótdo Rzymu, ale zaczął budować papieski pałac w Awinionie i przeniósł tam całą kancelarię z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory z Krzyżakami

  Szukanie przez Władysława Łokietka u Stolicy Apostolskiej poparcia w staraniach o zjednoczenie Polskii koronację łączyło się z dochodzeniem jego praw do Pomorza Gdańskiego, zagarniętego przez Krzyżaków,gdy wezwał ich na pomoc przeciw Brandenburczykom. Książę skierował skargę (1314) na Krzyżakówdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i cesarz

  Państwem Kościelnym zarządzał Klemens V przez swoich nepotów. Nie było to łatwe, bo Romania i Ankonadążyły do samodzielności. Nie udało się podporządkować Wenecji, ani Ferrary, która tylko na krótkiczas uznała polityczne zwierzchnictwo papieża.Król niemiecki Albrecht I na wezwanie do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE AWINIOŃSCY

  Spuścizna Klemensa V była dokuczliwa dla Kościoła: papiestwo zależne od Francji, kolegium kardynalskiez przewagą Francuzów, kuria papieska opanowana przez nepotów, Rzym opuszczony i zdany nanieustanne niepokoje wewnętrzne. Awinion, po zakupieniu (1348) stał się częścią Państwa Kościelnego,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces Bonifacego i templariuszy

  Nacisk na papieża ze strony Filipa IV był skierowany na potępienie Bonifacego VIII i zniesienie templariuszy.Król nalegał na proces zmarłego papieża, choć mógł się on odbyć jedynie na soborze. KlemensV zgodził się na prace komisji do zbadania sprawy, lecz przed soborem ograniczył się do wydaniabulli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór w Vienne

  Ogłoszono go wszystkim biskupom i opatom, lecz do udziału zaproszono imiennie według listy uzgodnionejz Filipem IV. Przybyło około 120 biskupów i przełożonych zakonnych, razem zaś z przedstawicielaminieobecnych biskupów, kapituł i zakonów było 300 uczestników. Na czoło obrad wysunęła sięsprawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Colonnów

  Ród Colonnów, który za Bonifacego VIII miał dwóch kardynałów, Jakuba i Piotra, stał w opozycji odpoczątku jego pontyfikatu. W konkurencji z nimi papież kupował zamki dla swego rodu. Stefan Colonnazrabował pieniądze papieskie, wiezione z Anagni na zakup zamku Ninfa. Bonifacy, stosując surowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt

Do góry