Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

  Wbrew zaproszeniu nie przybył do Konstancji ani Grzegorz XII, ani Benedykt XIII. Na uznanie przezsobór liczył więc Jan XXIII, bo on go zwołał i przewodniczył w jego obradach. W publicystyce soborowejodzywały się jednak głosy, że wszyscy trzej papieże powinni ustąpić, a przeciw Janowi XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłabiony Kościół (1431 – 1517)

  W Konstancji przywrócono jedność najwyższej władzy w Kościele Zachodnim, lecz nie zdołano dokonaćupragnionej reformy. Dla jej przeprowadzenia zebrał się sobór bazylejski, lecz dobrze zapoczątkowanedzieło reformy zniweczył później nową schizmą. Do głosu doszły partykularne interesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawy wiary — Jan Hus

  Przywrócenie jedności zajmowało sobór w szczególniejszy sposób, lecz prowadzono równolegle dyskusjenad zagadnieniami wiary, do których zaliczono cztery zasadnicze sprawy: naukę Wiklefa i Husa, udzielanieświeckim komunii świętej pod postacią wina (kielich dla świeckich), problem zabójstwa tyrana oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Delegacja polska

  Oskarżenia, wysuwane na soborze przez Krzyżaków przeciw Jagiełłę i Polsce, zwróciły szczególniejsząuwagę wielotysięcznego zgromadzenia w Konstancji na polską delegację, która była liczna i okazała.Przewodniczył jej Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński (1412-1422), doświadczony dyplomata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  Ogłoszenie soboru w Pizie było obraniem trzeciej drogi (via concilii), wskazywanej jako środek zakończeniaschizmy, po niepowodzeniu na dwóch innych, pertraktacji lub rezygnacji obu papieży. Wskazywanona nią już od początku schizmy, szczególnie czynili to dwaj autorzy (1379-1381) w swoich traktatach,profesor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór polsko - krzyżacki

  Zwycięska bitwa pod Grunwaldem (1410) zahamowała ekspansję Krzyżaków, ale nie rozbiła ich siłymilitarnej. Niekorzystny dla Polski pokój toruński umożliwił Zakonowi dążności rewindykacyjne, którewywołały nową wojnę w 1414 roku, tym razem bez sukcesów polskiego oręża. Jagiełło zgodził się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod w Pizie

  Sobór do Pizy zwołało siedmiu kardynałów obediencji rzymskiej i sześciu obediencji awiniońskiej. Rozpocząłsię 25 marca 1409 roku. Nazajutrz przerwano trwające od listopada 1408 roku obrady soboru BenedyktaXIII w Perpignan i wysłano poselstwo do Pizy.

  Obrady w Perpignan prowadziła dość znaczna liczba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki schizmy

  Krótki pobyt w Rzymie ostatniego z papieży awiniońskich, Grzegorza XI, ożywił pragnienie Rzymian, byjego następca nie powrócił do Awinionu. Podczas konklawe domagali się wyboru Rzymianina. W konklawebrało udział 16 kardynałów, wśród których było 11 Francuzów, a tylko 4 Włochów. Poza Rzymemznajdowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i Awinion

  Urban VI tracił w Rzymie własnych zwolenników, doszło nawet (1383) do spisku na jego życie z udziałemsiedmiu kardynałów, którzy chcieli oddać papieża pod kuratelę. Okrutne stłumienie spisku, ukaranieśmiercią pięciu kardynałów, ucieczka dwóch do Awinionu, spotęgowały napięcie. Papież opuścił Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA SCHIZMA I HUSYTYZM

  Radość z powrotu (1377) do Rzymu papieża Grzegorza XI nie trwała długo. Przyczyną była nie tylkojego rychła śmierć, ale o wiele więcej opozycja przeciw nowemu papieżowi, Urbanowi VI (1378-1389) i wybuch w Kościele rozłamu, który nazwano wielką schizmą zachodnia (1378-1417).

  Wśród walk dwóchobozów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt

Do góry