Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kapitulacja wyborcza i Eugeniusz IV

  Kardynałowie uznali rządy Marcina V za zbyt autorytatywne. Obecni na konklawe, zanim przystąpili dowyboru jego następcy, postanowili w kapitulacji wyborczej powiększyć i zabezpieczyć swoje uprawnienia.Umieścili więc w niej kilka żądań: respektowania uchwał soborowych z Konstancji co do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i chrześcijaństwo

  Umysłowy i kulturalny prąd Odrodzenia, nazwany humanizmem, kształtował nie tylko intelektualne, ale imoralne postawy człowieka. Słusznie podkreślał doniosłość wszelkich spraw ludzkich, zwłaszcza poszanowaniewolności i godności człowieka oraz troskę o jego rozwój umysłowy i duchowy. Nie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKŁE ŚWIATŁA UNII

  Zawarcie unii florenckiej (1439) odbyło się w dramatycznej scenerii walki Eugeniusza IV z koncyliaryzmembazylejskim i walki cesarstwa bizantyjskiego z przemożnymi siłami tureckimi. Walki te były jednocześniegłówną przyczyną doprowadzenia z obu stron do unii za wszelką cenę.

  Nie mogła więc mieć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór bez papieskiej aprobaty

  Eugeniusz IV nie cofnął zwołującej sobór bulli swego poprzednika. Zatwierdził nawet wyznaczonegoprzez Marcina V legata przewodniczącego, wybitnego kardynała Juliusza Cesarini, a gdy ten nie zdążyłpowrócić z legacji w Niemczech, polecił swoim dwom pełnomocnikom, teologom Janowi z Ragusa i Janowiz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDWOJONY SOBÓR BAZYLEJSKI

  Eugeniusz IV nie był zwolennikiem soboru, bo obawiał się stale żywych idei koncyliarnych i czuł sięzagrożony żądaniami kapitulacji wyborczej, choć sam ją podpisał jako kardynał przed wyborem na papieża.Zarządził on zamknięcie soboru bazylejskiego pod pretekstem, że zgromadził niewielką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymasostwo Mikołaja Trąby

  Powstanie w monarchii polskiej drugiej metropolii łacińskiej, umocnionej odsunięciem politycznychroszczeń Węgier do Rusi i przeniesieniem stolicy arcybiskupiej z Halicza do Lwowa w 1412 roku, byłobezpośrednią przyczyną przyjęcia tytułu prymasa przez arcybiskupów gnieźnieńskich. Tytuł ten dawał imw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Hus

  Podział na trzy obediencje osłabiał Kościół wewnętrznie, jak nigdy dotąd. Nauka Husa miała rozjaśnić -jak on sądził - a zaciemniła obraz Kościoła. Przejął go od Wiklefa, lecz widział w świetle narodowej ikościelnej sytuacji Czech.

  Profesor oraz dwukrotnie rektor uniwersytetu praskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unijna misja Grzegorza Camblaka

  Pod koniec soboru zjawiła się w Konstancji delegacja Kościoła Prawosławnego z Polski pod przewodnictwemmetropolity kijowskiego Grzegorza Camblaka i czyniła starania o unię. Bezpośrednią przyczynąstało się rozdwojenie w prawosławnej metropolii ruskiej, której stolicą był Kijów.

  Po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI

  Nowy sobór miał odbyć się już w 1412 roku, według postanowienia z Pizy. Jan XXIII zebrał w Rzymiekilkunastu uczestników, którzy na jedynym posiedzeniu uroczystym ponowili potępienie nauki Wiklefa, anastępnie podjęli uchwałę o zwołaniu soboru w późniejszym czasie. Nie interesował się nim papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin V i konkordaty

  Sobór w Konstancji nie miał wiele czasu na debaty o reformie Kościoła. W październiku 1417 roku wydanokilka dekretów w celu uniknięcia na przyszłość schizmy oraz uregulowania obsady beneficjów iograniczenia nadmiernej centralizacji kurii papieskiej. Po wyborze Marcina V opublikowano kolejne dekretyo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt

Do góry