Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  REFORMA I REFORMACJA (1517 - 1564)

  W pierwszym ćwierćwieczu XVI stulecia wielu ludzi pragnęło reformy Kościoła, lecz tylko niektórzynad nią pracowali.

  Marcin Luter wystąpił publicznie z żądaniem zmian w nauce i strukturze Kościoła. Szybko znalazłwielu zwolenników, a rozpoczęty przez niego ruch w Niemczech uległ wkrótce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patronat Hiszpanii

  Antyle, szczególnie wyspy Haiti, Kuba, Jamajka (Santiago) i Puerto Rico, stały się pierwszymi koloniamihiszpańskimi i pierwszymi terenami misyjnymi w Ameryce Środkowej.

  Kolumb podczas drugiej wyprawy zabrał dwunastu zakonników, ale ich działalność misyjna nie przyniosłarezultatów, dopiero następna grupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI

  W poszukiwaniu morskiej drogi do Indii żeglarze portugalscy obsadzili najważniejsze punkty afrykańskiegowybrzeża, lecz misje katolickie nie miały tam szans powodzenia. Rozwinęły się natomiast podpatronatem króla portugalskiego w Indiach, Japonii i Brazylii, a pod patronatem króla hiszpańskiego naAntylach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ MISJI - Wspólne dzieło

  Misje na początku czasów nowożytnych stały się wspólnym dziełem Kościoła i państwa. Władcy dwóchpierwszych potęg kolonialnych, Hiszpanii i Portugalii, kierowali się przekonaniem, że podbite krajepogan są całkowitą własnością monarchy. On zaś, odpowiedzialny za zbawienie także tych nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patronat Portugalii

  Portugalia nie stworzyła w Azji i Afryce swoich państw kolonialnych. Miała natomiast zorganizowanąkolonię, Brazylię, w Ameryce Południowej.

  Brazylia stała się terenem działalności franciszkanów, lecz do połowy XVI wieku utworzyli oni tam zaledwiekilka placówek misyjnych. Systematyczną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Polsce na drodze reformy

  Następcy króla Kazimierza Jagiellończyka, Jan Olbracht (zm. 1501) i Aleksander (zm. 1506) kontynuowalilinię jego kościelnej polityki. Ich brat Fryderyk, przedstawiony kapitule osobiście przez króla Olbrachtado wyboru, został arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem (1493), kumulując biskupstwo krakowskieza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Powszechny przed reformacją

  Papiestwo okresu renesansowego, pozornie świetne swoją polityczną rolą w Italii oraz mecenatem nauki isztuki, osłabiło Kościół wewnętrznie. Papieże, którzy jako kardynałowie często nie starali się o przyjęcieświęceń kapłańskich, tolerowali biskupów, administrujących diecezjami bez posiadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty VIII — książę Dżem i czary

  Po śmierci Sykstusa IV doszło w Rzymie do rozruchów przeciw genueńczykom, jak ogólnie określanonepotów i stronników papieża na urzędach. Katarzyna Sforza, żona Girolamo Riario opanowała zamekśw. Anioła i trzeba było intensywnych pertraktacji kolegium kardynalskiego, by dojść z nią do porozumieniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander VI — polityka i tiara

  Po trzech papieżach średnio uzdolnionych, ulegających wpływom i działających pod naciskiem zewnętrznychokoliczności, wybrano silną osobowość, kardynała Rodrigo Borgia, Aleksandra VI (1492-1503), który swoje wybitne przymioty umysłu wykorzystywał nieomal wyłącznie do uprawiania polityki, dającw niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /8 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Savonarola — teokracja w Florencji

  Italia doświadczona wewnętrznymi konfliktami i najazdami obcych wojsk była podatna na działalnośćkaznodziejów pokutnych. Pod wpływem jednego z nich wstąpił do zakonu dominikańskiego GirolamoSavonarola z Ferrary (ur. 21.09.1452). Po studiach w Bolonii otrzymał od przełożonych urząd kaznodzieiw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 777

  praca w formacie txt

Do góry