Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja w Zurychu

  Miasto to oburzone aferą odpustową Sansona chętnie słuchało wystąpień Zwingliego, które dotyczyłykrytyki kultu świętych. Jego kazania nie były wszakże skutkiem jakiegoś religijnego przełomu, w nimbowiem powoli dokonywała się (od 1516) ewolucja poglądów.

  Wpływ na to miały czytane już w 1519 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Tezy o odpustach

  Od tych tez zaczął się spór Lutra z Kościołem i ruch reformacyjny. Odpusty wszakże były powszechną praktyką Kościoła od XI wieku. Brakowało natomiast uściślonej teologiczne] nauki o nich, choć mówionoo skarbcu zasług Chrystusa i świętych, którym dysponuje Kościół w udzielaniu odpustów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysputy zurychskie

  Rada miejska, na naleganie Zwingliego, zwołała dysputę w Zurychu (29.01.1523) i do udziału wezwaładuchownych z całego kantonu. Zaproszono też biskupa i inne kantony, które jednak nie przysłały swoichreprezentantów. W imieniu biskupa wystąpił wikariusz generalny Jan Faber z trzema delegatami.

  Przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Dysputy i zwolennicy

  Leon X otrzymał tezy od zaniepokojonego arcybiskupa mogunckiego wcześniej, niż pisał do niego Luter.Wiedział też o przeciwdziałaniu dominikanina Tetzela. W Rzymie sądzono więc, że jest to teologicznakontrowersja i rozgrywka między dwoma zakonami: augustiańskim i dominikańskim.

  Na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylea i Berno

  Kantony, szczególnie z północnej i wschodniej Szwajcarii, szybko dostały się pod wpływy reformacji z Zurychu. Szerzyli ją miejscowi duchowni i świeccy, z reguły przy poparciu rad miejskich, które organizowałyniekiedy dysputy religijne, na wzór Zurychu.

  Bazylea uległa wszakże bardziej wpływom Lutra niż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Fundamentalne pisma

  Po dyspucie lipskiej, którą Luter formalnie przegrał, pozyskując jednak dzięki niej młodego, utalentowanegoi już znakomitego znawcę języków starożytnych, Filipa Melanchtona (Schwarzerd) i stając siębohaterem narodowym, opublikował (1520) cztery głośne pisma, które dały teologiczny fundament...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i duchowieństwo

  Biskupi, prawie wyłącznie (tak było w Niemczech) pochodzili ze stanu szlacheckiego. Godności teuznawano za dobre zabezpieczenie na przyszłość losu swoich młodszych synów, dla których nie chcianorozdrabniać ojcowizny. Liczono także na dodanie rodowi splendoru przez biskupią lub opacką infułę.Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna i Bullinger

  Pomoc Berna wykorzystał Zwingli, działając jako polityk, by szerzyć reformację przy poparciu władzyświeckiej. Zurych zwarł sojusz z Bernem, Konstancją i innymi miastami dla oddania czci Bogu i szerzeniaJego świętego Słowa, a w rzeczywistości przeciw Austrii i katolickim kantonom.

  Katolickimi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter - Zerwanie z Kościołem

  Przez swoje fundamentalne pisma Luter faktycznie odszedł od dotychczasowego Kościoła. Wkrótce teżdokonał formalnego zerwania.

  W Rzymie wznowiono działanie procesowe przeciw Lutrowi po wyborze Karola V na cesarza, gdy nietrzeba było zabiegać o względy polityczne księcia elektora saskiego. Końcowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i papiestwo

  Reformacja zaczęła się od kościelnego problemu odpustów i miała przede wszystkim kościelne przyczyny.Ich wyliczanie można zacząć od zaniedbania przez papieży i biskupów realizacji uchwał dopiero coukończonego soboru laterańskiego piątego, wszakże jedną z zasadniczych przyczyn był stan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 891

  praca w formacie txt

Do góry