Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Układy i wojna szmalkadzka

  Po demonstracyjnym opuszczeniu sejmu przed zakończeniem obrad, elektor saski Jan przystąpił do organizowaniazwiązku protestanckich książąt i miast. W Torgau zaś odbywały się rozmowy Lutra, teologówi doradców elektora o prawie do czynnego oporu względem władzy cesarskiej. Przyjęto opinię jurystów,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /5 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rycerstwo i wojna chłopska

  Pod przywództwem Franciszka Sickingena rycerstwo w znacnej części włączyło się do ruchu reformacyjnego,zanim wybuchła wojna, lecz rozumiało go przede wszystkim jako walkę o niemiecką wolność isprawiedliwość. Za to że elektor trewirski, arcybiskup Ryszard Greiffenklau popierał kandydaturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADYKALIZM, WALKI I UKŁADY

  Głoszenie czystego Słowa Bożego i Kościoła duchowego było nie tylko hasłem wywoławczym reformacjiw jej początkowej fazie, ale też szczerym pragnieniem znacznej liczby chrześcijan. Świadome przezywaniewiary uważali za swój ideał, dlatego wystąpili (anabaptyści) przeciw udzielaniu chrztu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabaptyści

  Zwani w języku polskim również nowochrzczeńcami, nie odrzucali, co sugerują obie niedokładnie sformułowanenazwy, chrztu katolickiego i nie żądali jego ponowienia w ich wspólnocie, jako zasady bezwzględnieobowiązującej. Powtórnie udzielali chrztu tylko tym, którzy byli ochrzczeni w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia morawscy

  Morawy stały się terenom działalności Baltazara Hubmaiera, dawniejszego plebana z Waldshut i autorabroszury o chrzcie przeciw Zwingliemu. Gdy osiadł w Nikolsburgu, opublikował dalsze pisma o chrzcie iorganizacji Kościoła. Nie odżegnywał się całkowicie od stosowania siły, jak inni baptyści, pomagał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /23.04.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasztory i świeccy

  Klasztory znajdowały się w specyficznej sytuacji, różnej dla zakonów mniszych reguły benedyktyńskiej idla zakonów żebraczych. Opactwa pierwszych zakonów były dość często w rękach tzw. opatów komendatoryjnych,biorących dochody, a nie przebywających w klasztorach. Demoralizowało to zakonników,którzy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt wormacki

  Ekskomunikowany Luter powinien być ukarany według średniowiecznego prawa państwowego. Karol Vczuł się wszakże związany przysięgą na kapitulację wyborczą, która zapewniała, że nikt nie będzie ukaranybez przesłuchania. Polecił więc elektorowi saskiemu, wbrew protestom legatów papieskich, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTER I ZWINGLI

  Okazją do wystąpienia Marcina Lutra i Ulrycha Zwingliego z własną nauką o Kościele była sprawa odpustów.U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Zapoczątkowanemu przez obu ruchowi reformacyjnemu sprzyjały okoliczności zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Zwingli

  W części Szwajcarii, posługującej się językiem niemieckim, głoszenie odpustów stało się, jak w Niemczech,bezpośrednią okazją do powstania ruchu reformacyjnego. Podobne też były jego przyczyny.

  Szwajcaria utrwaliła swoją polityczną niezależność, gdy Związek Szwajcarski (kantonów) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Luter

  Rodzina Lutra była chłopskiego pochodzenia, lecz ojciec nie odziedziczył gospodarstwa i pracował wkopalni miedzi. Marcin (ur. 10.11.1483 w Eisleben) wyrósł w trudnych warunkach materialnych, kształtującswój charakter w atmosferze ludowej pobożności matki i surowych zasad ojca. Surowość ojca i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 667

  praca w formacie txt

Do góry