Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkocja i Maria Stuart

  Politycznie niezależna od Anglii (do 1603 roku) Szkocja uległa reformacji w tym samym czasie, co ona,lecz w inny sposób i nie pod jej wpływem. Podobnie jednak sytuacja polityczna decydowała o rozwojuszkockiego ruchu reformacyjnego.

  Pierwszym znanym propagatorem reformacji był Patryk Hamillon, który zginął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwecja i Finlandia

  Szwecja, w ocenie historyków kraj, który najmniej potrzebował reformy z wszystkich krajów zachodniegochrześcijaństwa, zaczęła przyjmować reformację w okresie kształtowania swej państwowości, niezależnejod Danii. Surowe represje króla duńskiego (krwawa łaźnia sztokholmska), za bunt przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALWIN, REFORMACJA I WŁADCY

  Francuz Jan Kalwin, działając w Genewie, nadał ruchowi reformacyjnemu nowy kierunek i zorganizowałwłasny Kościół (reformowany), który różnił się od Kościoła ewangelicko-augsburskiego ujęciamidogmatycznymi i strukturą.

  W realizacji swego dzieła Kalwin korzystał od początku z pomocy władzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kawalerowie Mieczowi

  Estonia, Łotwa i Kurlandia tworzyły państwo zakonu Kawalerów Mieczowych. Władzę świecką pełniłwielki mistrz, Wolter Plettenberg (1499-1535) wraz z biskupami. Miasta miały dużą autonomię. Z nich Ryga, Rewal i Dorpat najwcześniej przyjęły reformację.

  W Rydze doszło do konfliktu rady miejskiej z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja przed Kalwinem

  We Francji, ojczystym kraju Kalwina, sytuacja religijno-kościelna była inna niż w Niemczech i Szwajcarii.Wprawdzie Kościół w niej nie odnowił się wewnętrznie przez przyjęcie długo obowiązujących, reformistycznychdekretów soboru bazylejskiego (sankcja pragmatyczna, 1438), ani przez konkordat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król Henryk VIII

  Anglia, choć dawno odeszła od wiklifizmu, nie pozbyła się jednak jego owoców: niechęci do papiestwa izakonów, zwłaszcza że Rzym nie zrezygnował z obsadzania wysokich stanowisk kościelnych obcymiduchownymi i nie polepszył się stan religijny kraju, mimo wielkiej liczby zakonników i materialnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kalwin

  Kalwin (1509-1564) z Noyon w Pikardii, syn ekonoma (prokuratora) tamtejszej kapituły, otrzymał wmłodości prebendę kościelną, by mógł odbyć studia. Obdarzony zdolnościami intelektualnymi, odznaczałsię także odziedziczonym po ojcu trzeźwym umysłem krytycznym. Od matki, pochodzącej z Flandrii,przejął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma angielska

  Akt supremacji, ogłoszony (3.11.1534) przez parlament, przyznawał królowi tytuł i prawa jedynej naziemi najwyższej Głowy Kościoła w Anglii i oddawał jego władzy czuwanie nad czystością nauki (inkwizycja).Odrzucenie aktu supremacji lub jego kwestionowanie określono jako zdradę stanu, podobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwin i Genewa

  Reformacja w Genewie rozwijała się na silnym podłożu politycznym. Miasto dążyło do uniezależnieniasię od książąt sabaudzkich i od biskupa genewskiego, związanego z nimi pochodzeniem lub interesami.Sojusznika znalazło (1526) w sprotestantyzowanym Bernie, skąd przybył (1532) kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwawy bili i anglikanizm

  Schizma angielska polegała początkowo na odrzuceniu prymatu papieża. Król jednak, wraz z episkopatem,wydał też orzeczenia co do spraw wiary, bo wbrew jego woli szerzyła się w Anglii nauka luterańska.Przeciw niej wystąpił Henryk VIII osobiście już w 1521 roku, publikując po łacinie rozprawę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 169

  praca w formacie txt

Do góry