Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zygmunt Stary i synody

  Król przeciwstawiał się nowinkom religijnym z wewnętrznego przekonania, gdyż był człowiekiem głębokoreligijnym i znał wywołane nimi zamieszanie w Niemczech, którego obawiał się w Polsce. ReformyKościoła pragnął na soborze, o który usilnie zabiegał u papieży. Nie mógł też w sprawach kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt August i sejmy

  Ewangelicy mieli podstawy, by liczyć po śmierci Zygmunta Starego (1548) na korzystniejszą dla rozwojureformacji sytuację w państwie, a to ze względu na wcześniejsze sympatie Zygmunta Augusta dla niej.Oni też, coraz liczniejsi wśród posłów, wnosili sprawy kościelne na obrady sejmów. Biskupi zaś bronilina...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiszpania i Niderlandy

  Półwysep Iberyjski nie był wolny od wpływów erazmian, z których część sprzyjała reformacji. Nie doszłojednak do otwartej działalności reformatorów ewangelickich ani do powstania zwartych ośrodkówreformacji, poza podejrzanymi o to miastami: Sewilla i Valladolid. Zaporą były wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i legaci

  Niespełnienie polskich postulatów przez papieża, wznowienie na synodzie łowickim (1556) cenzur na ks.Orzechowskiego i wydanie edyktu królewskiego, zabraniającego (1557) zamieniania kościołów na zbory,spotęgowało konflikt szlachty z hierarchią katolicką. Ks. Orzechowski opublikował pismo RepudiumRomae, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czechy i Morawy

  Reformacja znalazła w Czechach życzliwe przyjęcie u husytów. Luter w liście do stanów czeskich (1522)nie tylko zachęcał je do reformy Kościoła, ale poparł husytów w dążności do zwiększenia swych praw.

  Bracia czescy (Bratrska Jednota, Unitas fratrum), istniejący jako odłam husytów, mieli z Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja i hugenoci

  Budząca swoim katolicyzmem wrogość Szkotów, Francja nie była wolna od silnych wpływów kalwinizmu,choć przeciwdziałał im król Franciszek I (zm. 1547) i to samo starał się czynić Henryk II (1547-1559), stosując najsurowsze środki. Powołana przy parlamencie specjalna izba (Izba Ognista, ChambreArdente)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta włoskie i reformacja

  Italia, szczególnie północna, szybko poznała przenikające z Niemiec i Szwajcarii idee reformacyjne.Przyjmowały je w większych miastach niektóre kręgi humanistów, choć trudno ustalić, jak dalece byłyskłonne wprowadzić u siebie reformację. Na przeszkodzie stanęła nie tylko bliskość papiestwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Kalwina

  Akademię w Genewie otwarto w 1558 roku, Za pierwszego rektora, Teodora Bezy (1519-1605), zdobyłaszybko rozgłos, także poza Szwajcarią, a jej studenci m.in. F. Marnix z Niderlandów i J. Knox ze Szkocji,stali się apostołami kalwinizmu w swoich krajach. Sam Kalwin szerzył nową naukę w całej Europieprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Tudor i Elżbieta I

  Córka Henryka VIII i Katarzyny Aragońskiej, Maria Tudor, obdarzana dwoma przydomkami: Katoliczkilub Krwawej Mary, była jedną z najbardziej wówczas wykształconych kobiet, ale nie pełniła władzy królewskiej(1553-1555) mądrze. Radośnie i ufnie przyjęto jej wstąpienie na tron, po wczesnej śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dania, Norwegia, Islandia

  Władcy, zwolennicy reformacji, wprowadzali ją za pomocą swoich zarządzeń, uzasadniając to istniejącąod najdawniejszych czasów odpowiedzialnością monarchy w państwie za Kościół i jego reformę. Wydawałosię to wielu ludziom czymś tak naturalnym, że nie budziło zastrzeżeń, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 005

  praca w formacie txt

Do góry