Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Reformacja w Gdańsku

  W tym mieście, dążącym do autonomii politycznej, zaczęli głosić naukę Lutra już w 1518 roku mnisi:dominikanin Jakub Knade, karmelita Maciej Binnewald, franciszkanin Aleksander oraz beneficjat przykościele św. Gertrudy, Jan Bonfeld. Król Zygmunt Stary wydał zarządzenie przeciw ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój luteranizmu

  Wielkopolska, z racji sąsiedztwa, szybko dowiadywała się o wittenberskich wydarzeniach, lecz pierwszewystąpienia zwolenników Lutra w Poznaniu znane są ogólnikowo dopiero w 1522 roku. Propagatoremluteranizmu, imiennie podanym (1525) w aktach, był poznański urzędnik celny, Jan Seklucjan. Przeciwścigającemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Wśród szlachty znalazł on więcej zwolenników niż luteranizm, który chętnie przyjmowało mieszczaństwo.Szukając przyczyn tego zjawiska, wymienia się często: osobiste działanie Kalwina przez korespondencjęz polskim królem i możnymi, jaśniejsze ujęcie jego nauki, zwłaszcza że wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytrynitaryzm (bracia polscy)

  W kalwinizmie polskim doszło do rozłamu w dziedzinie nauki o Trójcy Świętej. Z racji uznawanego bóstwaChrystusa Kalwin nie kwestionował tego dogmatu, przeciwko któremu wystąpił w Genewie MichałServet i zginął za to na stosie. W Polsce zakwestionował go włoski emigrant z Mantui, Franccsco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednota bracka (bracia czescy)

  Do Polski przybyli z Czech, uchodząc przed prześladowaniem. Byli potomkami skrajnego odłamu husytówtaborytów, którzy (ok. 1528) przyjęli poglądy luterańskie o usprawiedliwieniu, a później niektóreelementy nauki kalwińskiej. Ideałem ich autonomicznych wspólnot (zborów) było życie pierwotnegoKościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unifikacja

  Wyznania reformacyjne w pierwszym okresie swego istnienia nie miały gotowej teologii ani struktur organizacyjnych.Różnice występowały między nimi, ale też w każdym z nich. Prowadzono więc polemiki,czasem walkę, nie tylko z katolikami, ale i między sobą. Było tak jeszcze w 1568 roku, skoro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm i sekularyzacja biskupstw

  Diecezja wrocławska, stale należąca do metropolii gnieźnieńskiej, choć znajdowała się poza granicamiKorony Polskiej, ulegała reformacji na bieżąco, wraz z jej rozwojem w Niemczech. W 1519 roku wydrukowanowe Wrocławiu pierwsze pisma Lutra i stąd wysyłano je do Krakowa i Wielkopolski.

  W 1524 roku dwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węgry i Siedmiogród

  W Słowacji, sąsiadującej z Czechami, działał (1520, 1525) Konrad Cordatus, który osobiście znał Lutrai pozostał z nim w kontakcie (spisywał nawet jego rozmowy przy stole). Reformacja jednak nie znalazłaszerszego przyjęcia w tym kraju.

  Węgry, do których należała Słowacja (do 1526), szerzej od niej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA I REFORMACJA

  Bliskość Wittenbergi i dość szybko się protestantyzującego Śląska, nadto sąsiedztwo Prus i wyjazdy polskiejmłodzieży za granicę na studia, ułatwiały szybki napływ do Polski idei reformacyjnych. Humanizm,będąc wówczas w rozkwicie, do pewnego tylko stopnia pomógł w recepcji tych idei. Rozwijał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humanizm i prymas Łaski

  Ośrodkiem humanizmu był przede wszystkim Kraków, a w mniejszym stopniu niektóre miasta-stolicebiskupie, jak Poznań, w którym biskup Jan Lubrański założył (1519) Kolegium, zwane też Akademią(Lubrańskie-go). W Akademii Krakowskiej nadal obowiązywał scholastyczny program nauczania, alehumaniści skupiali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 634

  praca w formacie txt

Do góry