Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Obiady soborowe (1545 - 1548)

  Przed garstką ojców soboru stanęły od razu dwa problemy: organizacji obrad i ich tematyki.

  Uzgodniono, że głos decydujący, składany pojedynczo, mają ojcowie soboru: biskupi (także sufragani),przedstawiciele (dwaj opaci) każdej kongregacji zakonnej mniszej i generałowie zakonów żebraczych. Wpracach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Juliusz III — kontynuacja soboru

  Konklawe trwało dwa miesiące, bo trudno było znaleźć kandydata, który odpowiadałby postulatom przeciwnychsobie orientacji, profrancuskiej i procesarskiej. Godzono się na ogół, że nowy papież powinienkontynuować sobór. Kompromisowo wybrano (8.02.1550) kardynała Giovanniego Marię del Monte.

  Juliusz III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł IV — reformy bez soboru

  Wybór (10.04.1555) Marcelego II był nadzieją na wznowienie soboru. Kardynał Marcelli Cervini (jakopapież nie zmienił imienia) był gorliwym współpracownikiem obu poprzednich papieży w dziele reformy,którą chciał zaraz realizować. Zmarł jednak niespodziewanie (30.04.1555). Jego pamięć utrwalił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius IV — zakończenie soboru

  Długie konklawe, nie pozbawione dramatycznych momentów, zakończyło się wyborem (26.12.1559)kardynała Gianangelo Medici, Piusa IV (1559-1564). Był on Mediolańczykiem, arcybiskupem Raguzy.Jako papieski komisarz brał udział w wyprawie przeciw Turkom, lecz nie interesował się politycznądziałalnością, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół narodowy

  Unifikacji trzech wyznań ewangelickich nie zdołano osiągnąć, lecz czyniono o to starania. Za panowaniaZygmunta Augusta wielu szukało także dróg porozumienia się ewangelików i katolików. Za pierwszywarunek uznawano zerwanie z prymatem jurysdykcyjnym papieża, któremu chciano pozostawić jedynietytuł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w soborze

  Silnemu wołaniu z Polski za Zygmunta Starego o sobór powszechny nie odpowiedział faktyczny jejudział w obradach, gdy odbywały się one w Trydencie, w trzech kolejnych okresach (1545-1547, 1551-1552, 1562-1563). Dwukrotnie nie wysłano na sobór żadnego oficjalnego przedstawiciela Kościoła ikróla Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja warszawska

  Wzmocnienie Kościoła katolickiego przez sobór trydencki, przyjęcie jego uchwał przez Zygmunta Augusta,rozwijająca się reforma katolicka w Polsce, udział w niej sprowadzonych (1564) jezuitów, wszystkoto musiało niepokoić innowierców, zwłaszcza że istnienie ich Kościołów opierało się na faktach, a nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMA I SOBÓR TRYDENCKI

  Początkowo powolny i oddolny nurt reformy katolickiej dążył do usuwania konkretnych niedomagań wżyciu Kościoła. Owocował nowymi zakonami i zapoczątkowaniem reformy dawnych zakonów. Nie wystarczałjednak, gdyż rozwój reformacji wymagał, by Kościół katolicki dokonał istotnych zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe zakony

  W Italii i innych krajach istniały działania na rzecz reformy już przed wybuchem reformacji, lecz byłynikłe w porównaniu z potrzebami Kościoła. Nowe ośrodki reformy były także nikłe w swych początkach,lecz przygotowały ludzi, którzy działali na forum całego Kościoła.

  Oratorium Bożej Miłości w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Loyola i jezuici

  Założyciel zakonu Towarzystwa Jezusowego, Hiszpan, Inigo Lopez de Loyola (1491-1556, święty), natrudnej drodze osobistych doświadczeń doszedł do zrozumienia swego życiowego powołania. Jako oficerw wojnie hiszpańsko-francuskiej odniósł ranę podczas obrony zamku Pampeluna, długo chorował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /5 633

  praca w formacie txt

Do góry