Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rzecznik pojednania — Piotr Mohyła

  Współistnienie w metropolii kijowskiej unitów i ortodoksów oznaczało nie tylko konflikty. Pobudzałorównież do większej troski o własny Kościół, nie zawsze jednak wolnej od rywalizacji.

  Prawosławny metropolita kijowski Piotr Mohyła okazał taką troskę w stopniu wybitnym. Reformatoremżycia kościelnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sykstus V i kongregacje

  Felice Peretti, zanim został papieżem, był franciszkaninem i pełnił w zakonie prawie wszystkie funkcje,od najniższych do urzędu generała. Kardynałem został w 1570 roku.

  Pontyfikat Sykstusa V nie trwał długo (1585-1590), ale obdarzony talentem władcy, dokonał on takichzmian w strukturze naczelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia ormiańska i użhorodzka

  Tendencje unijne u dość licznych Ormian we Lwowie, Kamieńcu, Kołomyi, Kufach i Mohylewie nadDniestrem, miały zwolenników i propagatorów między łacińskimi katolikami, jak jezuita B. Herbest, arcybiskuplwowski J. D. Solikowski i biskup kamieniecki Paweł Wołucki oraz między schizmatyckimiduchownymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowany Rzym

  Średniowieczny Rzym, który ucierpiał przez Sacco di Roma (1527), był odnawiany i upiększany dziękimecenatowi kolejnych papieży i kardynałów. Za Piusa IV czuwali nad tym dwaj wybitni architekci: PirroLigorio i Sallustio Peruzzi, zajmując się szczególnie Watykanem.

  Następny papież, Pius V, był bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły unijne na Wschodzie

  Istniejące po unii florenckiej Kościoły unijne na Wschodzie: ormiański, koptyjski, jakobicki, nestoriańskii maronicki, nie miały możliwości rozwoju pod panowaniem tureckim. W celu ratowania ich unii szukanoróżnych sposobów, przystąpiono więc w Rzymie do przygotowania kleru w utworzonym KolegiumGreckim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawosławni i protestanci

  Surowe karanie przez sułtanów jakichkolwiek kontaktów z Rzymem było przyczyną nawiązywania ichjedynie przez wygnanych patriarchów. Jeremiasz II (zm. 1595), będąc na wygnaniu, prowadził korespondencjęz papieżem, zwłaszcza że starał się umieścić swoich siostrzeńców w rzymskim Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens VIII — Rok Jubileuszowy

  Po Sykstusie V zasiadali na Stolicy Apostolskiej trzej papieże, którzy rokowali nadzieję na korzystne dlaKościoła pontyfikaty, bo byli uczestnikami soboru trydenckiego i realizowali jego uchwały już jako biskupii nuncjusze. Niestety, były to pontyfikaty bardzo krótkie: Urbana VII (kardynała Gianbattista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I BISKUPI

  Reforma Kościoła dokonana na soborze trydenckim potrzebowała papieży, biskupów, duchownych i katolikówświeckich, by ją wprowadzić w życie. Same bowiem dekrety soborowe o wierze i reformie niekończyły kryzysu, w którym znajdował się Kościół od wielu lat. Obowiązek ich realizacji spoczywałprzede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iwan Groźny i patriarchat moskiewski

  Trudna sytuacja patriarchów wschodnich pod panowaniem tureckim nadała wysoką rangę prawosławiu wpaństwie Iwana Groźnego (1533-1584). Głoszono tam, że Moskwa jest drugim Konstantynopolem i jedyniejej Kościół chrześcijański jest nieskażony (ortodoksyjny) i wolny.

  Czyniono więc starania, by...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa Trydencka we Francji

  Wojny hugenockie i tradycja sankcji pragmatycznej nie sprzyjały realizacji uchwał trydenckich we Francji.Wprawdzie kardynał Charles de Guise, gdy przybył z Trydentu do swojej archidiecezji w Reims, zarazw 1564 roku odbył synod prowincjamy, bardziej jednak jako gest niż jako środek realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt

Do góry