Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Biskupi i odnowa w Niemczech

  Duże osiągnięcia jezuitów (Piotra Kanizego) w cesarstwie nie wystarczyłyby do odnowy jego Kościoła,gdyby nie współdziałali z nimi biskupi.

  Początkowo nie było łatwo o biskupów, zaangażowanych w reformę trydencką, chyba także i z tej przyczyny,że znikoma ich liczba brała osobisty udział w soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i nuncjusze w Polsce

  Król Zygmunt August, w otoczeniu senatu, do którego należeli biskupi, przyjął na sejmie w Parczewie(1564) uchwały trydenckie. Ich realizacja zależała jednak od biskupów i kapituł. Arcybiskup lwowskiPaweł Tarło odbył synod prowincjalny jeszcze w tym samym roku, ale niewiele uczyniono na nim dlareformy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł V i Wenecja

  W pierwszej połowie XVII wieku nadal istniały silne polityczne antagonizmy Hiszpanii i Francji, zanimdoszło do konfrontacji sił podczas wojny trzydziestoletniej. Królowie tych dwóch katolickich państwmieli swoich zwolenników w kolegium kardynalskim, usiłowali więc wywierać wpływ na wybór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urban VIII i Richelieu

  Kardynał Maffeo Barberini, pochodzący z Florencji, został wybrany jako kompromisowy kandydat stalejeszcze istniejących w kolegium kardynalskim orientacji: profrancuskiej i prohiszpańskiej. Mecenas sztuki,wszechstronnie wykształcony i rozmiłowany w nauce, miał także doświadczenie w polityce, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty X i Mazzarini

  Richelieu grał gallikanizmem jako atutem politycznym wobec Urbana VIII. Jego następca na stanowiskupierwszego ministra we Francji, duchowny o niższych tylko święceniach, od 1641 roku kardynał, Jules Mazarin (Giuglio Mazzarini 1602-1661), który był związany z rodem papieża przez początkową służbę ujego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Boromeusz i Szwajcaria

  Jako kardynał, sekretarz stanu i wikariusz apostolski Rzymu przebywał Karol Boromeusz u boku Piusa V tylko do 1565 roku, Był bowiem jednocześnie arcybiskupem Mediolanu, tam więc się udał, by wypełnićsoborowy nakaz zachowania rezydencji. Wprowadził też świętość na swoją stolicę arcybiskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia brzeska

  Miała ona kilka przyczyn i była przygotowywana przez dłuższy czas. Widziano w nie] jeden ze środkówuniezależnienia się Cerkwi polskiej od patriarchatu konstantynopolitańskiego i moskiewskiego. Jako drugiśrodek, lecz nie zrealizowany, obmyślano uzyskanie od Konstantynopola jej autokefalii.

  Kijowska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /6 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczony Grzegorz XIII

  Ugo Buoncompagni pochodził z Bolonii (1502), w której zdobył wykształcenie i był profesorem prawakościelnego. Jako kardynał został wysłany do Hiszpanii w legać ji, co zapewniło mu poparcie króla FilipaII podczas wyboru na papieża (13.05.1572).

  Grzegorz XIII (1572-1585) zachował wielką samodzielność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rutski i Kuncewicz

  Wrogość między prawosławnymi i unitami uzewnętrzniła się po 1620 roku, gdy Polska była osłabionawewnętrznie klęską pod Cecorą. Na Rusi działał patriarcha jerozolimski Teofanes, który w imieniu patriarchyze Stambułu wyświęcił i ustanowił prawosławnym metropolitą kijowskim igumena Hioba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nuncjusze i sekretarz stanu

  Wysyłanie nuncjuszy do monarchów w celach kościelnych i politycznych rozwinęło się w okresie reformacjii soboru trydenckiego. Przy niektórych dworach monarszych przebywali oni prawie stale. GrzegorzXIII utrwalił instytucję stałych nuncjatur i do istniejących dodał nowe. Oprócz najstarszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt

Do góry