Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Reforma religijna i pogłębienie etyczne

  Nawet pobieżne zapoznanie się z poezją Grecji archaicznej pozwala stwierdzić, że centralnym problemem tej poezji są zagadnienia etyczne. O znalezienie norm postępowania walczy Solon, problem etyczny niepokoi zarówno Pindara, Bakchilidesa, jak i Simonidesa czy Teognisa. Pełne zagadnień etycznych są...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /14 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekatolicyzacja krajów habsburskich

  Powstanie czeskich protestantów przeciw władzy cesarskiej wzmogło kontrreformację Ferdynanda II. Owiele wcześniej prowadzono rekatolicyzację krajów monarchii habsburskiej metodami duszpasterskimi,które stosowano także za panowania tego cesarza.

  W Austrii widać to wyraźnie w działalności biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt nantejski i Richelieu

  Konwersja Henryka IV na katolicyzm (1593), choć dokonana z motywów politycznych (Paryż wart jestmszy, jak sam powiedział), przyniosła powolne uspokojenie kraju, zwłaszcza gdy Klemens VIII udzieliłmu (1595) absolucji z herezji. Wojna Hiszpanii z Francją utraciła więc charakter wojny religijnej, doszłoteż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie w Niderlandach

  Kalwini francuscy podczas buntu w 1622 roku pragnęli uczynić swój kraj konfederacją na wzór Niderlandów,których północna część (kalwińska) zdołała już wyzwolić się spod hiszpańskiego panowania.

  Zanim to nastąpiło, król hiszpański surowo przeciwstawiał się ich reformacji, bo jej nurt łączył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyznania w cesarstwie

  Wyznanie augsburskie nie było jedynym ewangelickim wyznaniem sprotestantyzowanych księstw niemieckich.Niektóre z nich, jak Palatynat, opowiedziały się za kalwinizmem i były nietolerancyjne taksamo wobec luteran, jak katolików i Żydów. Szczególnie nietolerancyjnym okazał się książę elektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm książąt bawarskich

  Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja Ferdynanda II

  Cesarz Ferdynand II (1619-1637), król Czech od 1617 roku i Węgier od 1618 roku, już wcześniej rządziłswoimi dziedzicznymi księstwami: Styrią, Karyntią i Krainą. Jego ojciec, arcyksiążę Karol współpracowałz Wilhelmem Bawarskim nad przywróceniem katolicyzmu, szczególnie w miastach, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADCY, WOJNY I PRZEŚLADOWANIA

  Kościół katolicki ukazał przez sobór trydencki, że będąc wiernym Pismu Świętemu i Tradycji, różni sięzasadniczo od Kościołów ewangelickich. Ten fakt oraz wrogość protestantów wobec soboru i papiestwa,zwłaszcza gdy się wzmocniło dekretami trydenckimi, niweczyły na długo możliwość porozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupi i inkwizycja hiszpańska

  W monarchii hiszpańskich Habsburgów (Hiszpania i Niderlandy) król Filip II (1556-1598) był głównymrzecznikiem reformy trydenckiej, choć przyjął dekrety soborowe z pewnym zastrzeżeniem. Przykłademzaś jego osobistej pobożności stał się rozbudowany klasztor hieronimitów w Escorial, w którym miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Francja — noc św. Bartłomieja

  Pokój religijny w Saint-Germain (1570), dzieło Katarzyny Medici, kierującej sprawami państwowymi Francji w imieniu syna, Karola IX, umocnił hugenotów: uzyskali amnestię i wolność kultu religijnegowszędzie (z wyjątkiem Paryża), dopuszczenie do urzędów i posiadanie przez dwa lata czterech twierdz:La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chrystiano Dodano /24.04.2013 Znaków /4 437

  praca w formacie txt

Do góry