Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nieudana rekatolicyzacja Szwecji

  Przywrócenie Kościołowi katolickiemu w krajach monarchii habsburskiej dawnych praw i znaczenia dokonywałosię na obu płaszczyznach: wewnętrznokościelnej i państwowej. Jedno i drugie działanie wspieralipapieże i ich nuncjusze. Papiestwo podjęło także starania o rekatolicyzację Szwecji za panowania Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja attycka - Herodot i Tukidides

  Przełom, który dokonał się w umysłowości greckiej mniej więcej w połowie wieku V p.n.e., najlepiej może da się zilustrować przez zestawienie dwu reprezentantów dwóch pokoleń w dziedzinie historiografii: Jończyka Herodota z Halikamasu, urodzonego około r. 484 p.n.e i dwadzieścia pięć lat od...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /5 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja attycka - Sokrates

  Relatywizm głoszony przez sofistów miał znaleźć największego i najskuteczniejszego przeciwnika w synu kamieniarza ateńskiego i akuszerki, Sokratesie. Mimo że Sokrates przez swą walkę z relatywizmem i nihilizmem sofistów był ich najgroźniejszym przeciwnikiem, przeciętny, tradycyjny i konserwatywny...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja attycka - Sofiści

  Mimo że Demokryt był najwybitniejszym i najoryginalniejszym myślicielem greckim tego okresu, nie wywarł bezpośredniego wpływu na kształtowanie się poglądów przeciętnego obywatela ateńskiego. Pobyt Demokryta w Atenach podczas wojny peloponeskiej był krótkotrwały i „nikt go w Atenach nie znał"...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /10 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokryt z Abdery

  Pierwszy konsekwentnie zbudowany materialistyczny pogląd na świat stworzył przejściowo bawiący w Atenach Demokryt z Abdery. Materia składa się według Demokryta z niepodzielnych i niezmiennych cząstek, czyli atomów, które pozostają w ustawicznym ruchu w próżni. Ruch ten nie ma początku i nie został...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaksagoras - Grecja attycka

  Rolę, jaką odgrywały Ateny w wieku V p.n.e. w życiu kulturalnym ówczesnej Hellady, najlepiej może ilustruje fakt, że w tym czasie po raz pierwszy liczniej osiedlają się w Atenach przedstawiciele myśli filozoficznej greckiej. Pierwszym z nich był Anaksagoras z małoazjatyckiego miasteczka Kladzomenaj...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - OKRES ATTYCKI - GRECJA KLASYCZNA WIEKU V p.n.e. - Ateny - Niewolnictwo - Demokracja ateńska

  Na początku wieku V p.n.e. nastąpił fakt niezwykłej doniosłości dla historii kultury greckiej. W okresie archaicznym centra kultury greckiej rozsiane były na wyspach Morza Egejskiego i na wybrzeżach Małej Azji, w wieku V natomiast coraz bardziej wzrasta znaczenie Aten. W końcu stają się one...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /58 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Sztuka archaiczna - Rzeźba - Malarstwo i ceramika

  Jak w dziedzinie życia politycznego, religijnego i literackiego, tak samo w dziedzinie życia artystycznego okres archaiczny kładzie podwaliny nowych form, które dojdą do pełnego rozkwitu w późnej epoce klasycznej. W dziedzinie sztuki mieli Grecy z czasem osiągnąć szczyty. Wielkość twórczości Greków...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /27 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Początki historiografii

  Oświecenie jońskie, którego wyrazem była filozofia, przejawiało się także na polu badań historycznych; i tutaj również wypowiedziano walkę przekazanym tradycyjnie wiadomościom i poddano krytyce świat mitu i tradycyjnej genealogii. Nie od razu, oczywiście, została wypracowana metoda historyczna...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Filozofia jońska - Teologia orficka

  Teologia orficka była próbą wyjaśnienia świata i jego zjawisk na gruncie religijnego objawienia; gdyby na niej zatrzymała się myśl grecka, nie byliby Grecy stworzyli filozofii i w swym dorobku kulturalnym nie wyszliby poza to, co dały kultury ludów wschodnich. Poszli oni jednak dalej drogą...

  Ocena / Kategoria / Studia

  Autor /Xena Dodano /24.04.2013 Znaków /24 484

  praca w formacie txt

Do góry