Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pijarzy

  Pierwszą bezpłatną szkołę ludową otworzył w Rzymie (1597) kapłan aragoński Józef Calasanza (1556-1648, święty). Po przybyciu z Hiszpanii należał do rzymskiego Bractwa Chrześcijańskiego Życia i pokilkunastu latach zorganizował (1617) zgromadzenie kapłanów o długiej nazwie oficjalnej Ordo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokój westfalski

  Rokowania pokojowe prowadzono w miastach Westfalii: Osnabruck i Monaster. Pokój, nazwany westfalskim(podpisany w Monasterze 24.10.1648), w dziedzinie politycznej nie oznaczał trwałej pacyfikacjiEuropy, ale przyniósł uznanie niepodległości Niderlandów Północnych i Szwajcarii.

  Dla Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm Zygmunta III

  Z długim panowaniem Zygmunta III (1587-1632) wielu historyków łączy rozwój kontrreformacji wPolsce, uważając go za jej głównego sprawcę. Odrodzenie i umocnienie katolicyzmu w Polsce nie majednak znamion kontrreformacji Ferdynanda II. Było wynikiem wewnętrznego działania Kościoła, a tylkoczęściowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici

  Kolegia jezuickie, zanim pijarzy zaczęli z nimi współzawodniczyć, były przez całe stulecie od swegopowstania najlepszymi szkołami dla młodzieży. Od wybitnie uzdolnionego intelektualnie generała jezuitówClaudio Aquavivy (zm. 1615) otrzymały fundamentalny program nauki i organizację studiów (Ratioatque...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO I ZAKONY

  Nakazane przez sobór trydencki seminaria duchowne przygotowywały duchowieństwo lepiej niżprzedtem wykształcone i wychowane, a przede wszystkim bardziej nastawione na pracę duszpasterską.Miało ono wzory świętości i gorliwości pasterskiej w niejednym biskupie i kapłanie. W krajach o małejpoczątkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa trydencka w Polsce

  Z chwilą zawarcia unii brzeskiej monarchia Wazów stała się zewnętrznie jeszcze bardziej katolicka, gdysię liczy katolików łacinników i greko-katolików. Od wewnątrz obraz ten inaczej się przedstawiał, wszaknie wszyscy prawosławni uznali unię. Niemniej obie grupy górowały liczebnie nad protestantami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani nowej formacji

  W krajach, które szybko założyły seminaria duchowne, jak Hiszpania, Italia, Polska, kapłani nowej formacjiwystąpili już w latach osiemdziesiątych XVI wieku. W poszczególnych krajach nie spotyka się ichod razu w każdej diecezji, gdyż nie wszystkie ufundowały seminaria, korzystano więc z dawnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i katolicy

  Anglia za panowania Elżbiety I wznowiła akt supremacji i akt uniformizmu, co pomogło królowej umocnićKościół anglikański jako państwowy i uczynić go podporą swego absolutyzmu. Żądała ona przysięgina akt supremacji od członków Izby Gmin, od nauczycieli, adwokatów i wszystkich podejrzanych o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bourdoise, oratorianie i sulpicjanie

  Proboszcz parafii St-Nicolas du Chardonnet w Paryżu, Adrien Bourdoise (zm. 1655) prowadził duszpasterstwowedług wymagań soboru trydenckiego, przede wszystkim jednak zajął się wychowaniem kandydatówdo kapłaństwa. Zgromadził ich przy swoim kościele parafialnym, uzyskując (1631) ustną zgodębiskupa na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie, purytanie i katolicy

  Następny władca angielski, Karol I (1625-1649), rokował nadzieję na poprawę sytuacji katolików,zwłaszcza że zawarł małżeństwo z katoliczką, księżniczką francuską, Henriettą-Marią, czyniąc obietnicena korzyść katolicyzmu w czasie starań w Rzymie o dyspensę. Nie dotrzymał jednak obietnic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 882

  praca w formacie txt

Do góry