Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Uniwersytety i teologia

  Obok dawnych uniwersytetów, posiadających wydziały teologiczne, powstały nowe, nie tylko zakładaneprzez protestantów (Heimstedt, Giessen), ale i przez katolików. Sobór trydencki uznał wielką rolę wydziałówteologicznych i potwierdził ich przywileje. Papieże wspierali, zwłaszcza w cesarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony odnowione

  Dawne zakony, zwłaszcza żebracze, także rozwijały się w tym okresie, choć w mniejszym stopniu niżnowe. Nieco mniejszy, niemniej istotny był ich wkład w religijne odrodzenie potrydenckie.

  W zakonie franciszkańskim ścisłej obserwancji (obserwanci, zwani w Polsce bernardynami) utworzononowe, surowsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo i problemy władzy

  Historyczno-krytyczna metoda znalazła zwolenników wśród katolickich jurystów. Jeden z nich, arcybiskupz Tarragony w Hiszpanii, Antonio Augustin (zm. 1586), zapoznał się z tą metodą w Italii i wykazałbłędy w tekście nowego wydania Dekretu Gracjana, Rozwój kanonistyki miał też wpływ na zwiększeniesię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bajanizm

  Augustynizmem zajmował się jeden z głównych teologów soboru trydenckiego, generał augustianóweremitów Girolamo Seripando (zm. 1563). Kontynuowali go w radykalnym ujęciu profesorowie uniwersytetuz Louvain: Jan Hessels (zm. 1566) i Michel Baius (zm. 1589), a ich uczeń, franciszkanin Sablonsgłosił zbliżoną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kongregacja maurynów i cystersi

  Benedyktyni, posiadający wiele bogatych opactw, obsadzanych często przez monarchów opatami komendatoryjnymi,mieli tworzyć prowincje lub kongregacje, według polecenia soboru trydenckiego. Wniejednym kraju, jak Francja, Niderlandy i Niemcy, kongregacje powstawały powoli i niekiedy do obronydawnych praw, bo z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapucyni

  Od końca XVI wieku byli oni obok jezuitów najbardziej zasłużonym zakonem w działalności duszpasterskiej.Ich początki jako trzeciej męskiej gałęzi zakonu franciszkańskiego sięgają poprzedniego okresu,kiedy to Klemens VII pozwolił (1525) franciszkaninowi ścisłej obserwancji Mateuszowi Bassi (Matteoda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wincenty a Paulo i Jan Eudes

  Kapłan o niezwykłych losach życia, Vincent de Paul (łac, a Paulo, 1581-1660, święty), chłopskiego pochodzenia,uzdolniony i wykształcony w teologii i prawie (licencjat w Paryżu ok. 1623), po ucieczce zniewoli w Tunezji osiadł w Paryżu i znalazł się pod wpływem Pierre’a Berulle. Za jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia i katolicka Irlandia

  Polityczna i ekonomiczna ekspansja Anglii spowodowała już wcześniej duży napływ Anglików do Irlandii.Parlament irlandzki, w którym wielu z nich zasiadało, uznał za Henryka VIII akt supremacji i rozwiązaniezakonów, a później także akt uniformizmu. Od 1560 roku wymagano od Irlandczyków udziału...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włoskie zgromadzenia kapłańskie

  Filipini, zwani też włoskimi oratorianami, lub oficjalnie kongregacją oratorium świętego Filipa Neri,byli w Rzymie pierwszym stowarzyszeniem kapłanów, które nie przyjęło formy zakonu, lecz bez ślubówczy jakiegoś uroczystego przyrzeczenia podlegało jurysdykcji miejscowego biskupa i zajmowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia

  Anglia zwalczała katolików irlandzkich i popierała hugenotów francuskich w walce z ich królem, częściowotakże włączyła się w wojnę 30-letnią.

  Wojnę tę zalicza się do walk religijnych, choć została wywołana nie tylko napięciami wyznaniowymi,lecz również politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /6 729

  praca w formacie txt

Do góry