Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

  Wywiadu Rozpoznanie choroby pasożytniczej jest czasami trudne, ponieważ jej objawy bywają niecharakterystyczne. Należy pamiętać, że dobrze przeprowadzony wywiad ina często decydujące znaczenie w ustaleniu inwazji. Wywiad powinien nasunąć podejrzenie najbardziej prawdopodobnej inwazji, jednak to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /8 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIONY

  Pojęcie prion (ang. proteinaceous infectious particie) zostało wprowadzone w 1982 r. przez Stanleya Prusinera, laureata Nagrody Nobla z 1997 r. jako nazwa dla infekcyjnych cząstek białkowych pozbawionych kwasu nukleinowego-

  Budowa i metabolizm Pod względem chemicznym priony są oligomerami białkowymi, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOMECHANIZM, EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA GRZYBIC

  Grzyby wywołujące zakażenia człowieka występujące w naszych warunkach klimatycznych należy uznać za typowe drobnoustroje oportunistyczne, bytujące w środowisku człowieka. Do rozwoju infekcji dochodzi w przypadku zadziałania wielu czynników, gdyż mechanizmy doprowadzające do grzybicy są zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /9 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Candida

  Grupuje wiele gatunków, spośród których 14 uważanych jest za patogenne dla człowieka. Najbardziej chorobotwórczy jest gatunek Candida albicans. Pozostałe gatunki patogenne z rodzaju Candida to: C. catenulata, C. guillier-mondii, C. kefyr, C. krusei, C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. pulcherrima, C. tropicalis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cryptococcus neoformans

  Jest jedynym patogennym gatunkiem z rodzaju Cryptococcus, odpowiedzialnym za kryptokokozę. Rezerwuarem tych grzybów jest przewód pokarmowy różnych ptaków, w Polsce gołębi. Grzyby Cryptococcus neoformans bytują w przewodzie pokarmowym tych ptaków i nie powodują zakażenia.

  Zakażenie: Do zakażenia człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfawirusy

  Epidemiologia Alfawirusy są przekazywane między kręgowcami (ptaki, gryzonie leśne, zwierzęta dzikie i hodowlane) za pośrednictwem komarów, u których wywołują stan zakażenia bez cytolizy komórek. Namnażają się w ich gruczołach ślinowych i mogą być przeniesione, po ukłuciu, na wrażliwe zwierzęta i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Aspergillus

  Obejmuje szereg gatunków, z których najważniejsze to: A. fumigatus, A. fla-vus i A. niger, które mogą wywoływać aspergilozę.

  Zakażenia Aspergiloza narządowa najczęściej dotyczy układu oddechowego, można wyróżnić następujące formy zakażeń: grzybicze zapalenie płuc, opłucnej, oskrzeli oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flawiwirusy

  Z rodziny Flaviviridae patogennymi dla człowieka są wirusy należące do rodzajów Flavivirus oraz Hepacivirus.

  Iiudowa i właściwości Są to sferyczne wirusy o wielkości 40-60 nm, posiadające lipidową osłonkę, co czyni je wrażliwymi na organiczne rozpuszczalniki i detergenty. Osłonka zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus Epsteina-Barr (EBV)

  Wirus ten ma powinowactwo do receptora na powierzchni limfocytów B.

  Zakażenie Obraz kliniczny po naturalnym zakażeniu EBV różni się w zależności od regionu geograficznego. W krajach Afryki wywołuje, głównie u dzieci, nowotwór - chłoniak Burkitta. W rejonie Pacyfiku EBV jest przyczyną rozwojuraka jamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirus świnki (nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych)

  Wirus świnki jest odpowiedzialny za ostre, uogólnione zakażenie, cechujące się przede wszystkim obrzękiem ślinianek przyusznych. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i dotyczy głównie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Po przechorowaniu pozostaje trwała odporność, a niemowlęta chronione są w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 438

  praca w formacie txt

Do góry