Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Misjonarze i seminarium w Paryżu

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary starała się wysyłać na misje kapłanów diecezjalnych. Aprobowaławięc powstałe (1646) w Neapolu zgromadzenie kapłanów dla misji (Congregazione delle ApostolicheMissioni), które znalazło znaczną liczbę kandydatów, ale miało różnorodne trudności z wysłaniem ich dokrajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe, ekskluzywy, papieże

  W latach 1644-1758 zasiadało na stolicy apostolskiej 12 papieży:

  Innocenty X 1644-1655

  Innocenty XII 1691-1700

  Aleksander VII 1655-1667

  Klemens XI 1700-1721

  Klemens IX 1667-1670

  Innocenty XIII 1721-1724

  Klemens X 1670-1676

  Benedykt XIII 1724-1730

  Innocenty XI 1676-1689

  Klemens XII 1730-1740

  Aleksander...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność polska

  Nie odbiegała ona od kierunków rozwoju pobożności w całym Kościele. Zaznaczała się tak samo nasileniemświętości życia i pogłębieniem u wielu ludzi życia wewnętrznego.

  W opinii świętości żyła znaczna liczba osób duchownych, zakonnych i świeckich. Co do świeckich brakujeopracowań ich życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarownice z Loudun i procesy

  W Polsce i w całym Kościele trwała, a nawet spotęgowała się psychoza czarów. Wobec zniszczeń wojennychw Europie (wojny hugenockie, wojna 30-letnia) i innych kataklizmów wzrosło przekonanie, żezłe duchy spotęgowały działanie na szkodę ludzi, posługując się do tego współdziałaniem złych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr i muzyka

  Płonące stosy czarownic nie były jedynymi widowiskami, które pociągały ludzi wykształconych i prostych.Mieli oni upodobanie także w sztukach pełnych grozy i dramaturgii, chętnie więc korzystano zcoraz liczniejszych teatrów. W Monachium po konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierre Berulle, duchowość francuska

  Na rozwój życia wewnętrznego we Francji wywarł duży wpływ Franciszek Salezy, który zmarł w Lyoniei został pochowany w Annecy. Nie on jednak, lecz Pierre Berulle (1575-1629, kardynał) uchodzi zatwórcę francuskiej szkoły duchowości, która przyjmuje tajemnicę Wcielenia Chrystusa za punkt centralnyi istotne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manieryzm i początek baroku

  Zachowania religijnych obrazów w kościołach bronił sobór trydencki, zwłaszcza przeciw kalwińskiemuniszczeniu ich we Francji. Nie dał wszakże żadnych reguł artystycznych, jedynie kardynał Gabriele Paleotti(zm. 1597) w piśmie O religijnych i świeckich obrazach domagał się rygorystycznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie sakramentalne

  Mszał i brewiarz, zreformowane według wymagań Tridentinum, wprowadzano powoli do codziennegoużytku. Mszę świętą odprawiano tylko po łacinie i nie było zwyczaju udzielania ludowi komentarza doniej w języku narodowym. Jedynie starano się gdzieniegdzie o wyjaśnianie ceremonii innych sakramentów.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSTAWNOŚĆ BAROKOWA (1648 - 1758)

  Wystawność była nie tylko znamieniem baroku jako sztuki, zapoczątkowanej w pierwszej połowie XVII wieku w Rzymie, a rozkwitającej po pokoju westfalskim w krajach zaalpejskich. Wystawność stanowiłateż znamię mentalności ludzi i ich religijności. Występowała u ludzi uznanych za oświeconych, i u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa i pobożność

  Paraliturgiczne nabożeństwa, procesje i pielgrzymki zachowały się, a nawet rozwijały, choć reformacjazwalczała je i wyśmiewała. Ich upowszechnieniem zajęły się bractwa, które przeżywały także okres swego rozkwitu.

  Kult eucharystyczny jest najbardziej charakterystyczny dla okresu potrydenckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /24.04.2013 Znaków /3 722

  praca w formacie txt

Do góry