Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nuncjusze, książęta elektorzy, episkopalizm

  Absolutyzm oświecony nie ominął duchownych książąt w Niemczech, a zwłaszcza trzech metropolitów,książąt elektorów: kolońskiego, trewirskiego i mogunckiego. Metropolia kolońska tworzyła nadto swoistąjedność wśród rozbitego Kościoła katolickiego w Niemczech, co ujawniło się w żywej idei tytułu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Monarchia Sicula

  Bez większej siły wojskowej, niezdolne bronić nawet swego handlu, Państwo Kościelne wciągało papieżyw gry polityczne, zwłaszcza że Italia była nadal krajem ścierających się ostro wpływów Habsburgów iBurbonów. Francja popierała już za Aleksandra VII pretensje rodu d’Este do Commachio, ważnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma utrechcka

  Radykalny episkopalizm, połączony z jansenizmem, znalazł wielu zwolenników w katolickich kręgachNiderlandów Północnych (Holandia), które były schronieniem dla jansenistów z Niderlandów Południowych(Belgia), gdy arcybiskup z Malines Humbert Guillaume Precipiano de Soye (zm. 1711) i kolejnyarcybiskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościelna działalność papieży

  Jedni z papieży przed wyborem zajmowali się działalnością polityczną, zwłaszcza gdy byli nuncjuszami(Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X, Innocenty XII, Innocenty XIII) i sekretarzami stanu (AleksanderVII i Klemens IX), inni zaś działalnością bardziej duszpasterską i wewnętrznokościelną, jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska i Stolica Apostolska

  W XVII wieku szeroką płaszczyzną współdziałania była obrona przed tureckim zagrożeniem, chociaż Jan III Sobieski miał pretensje za zbyt małą pomoc materialną i dostarczanie jej z opieszałością, oskarżająco to nuncjusza Francesco Buonvisiego.

  Elekcje królów nie wywoływały na ogół napięć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegemonia Ludwika XIV

  Za pontyfikatu Klemensa XI skończyły się we Francji długie rządy (1643-1715) króla-słonce (Le Roi-Soleil), Ludwika XIV, który zapewnił jej hegemonię w Europie, a według swej zasady: jeden król, jednawiara, jedno prawo, narzucał swą wolę Kościołowi i papiestwu.

  Wyraźnie dostrzegalne konflikty króla z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W KRAJACH MISYJNYCH

  Kongregacja Rozkrzewiania Wiary kontynuowała swoją działalność, lecz nadal nie zdołała przełamaćhiszpańskiego regalizmu w Ameryce Łacińskiej, ani ochronić redukcji paragwajskich przed decyzjamiportugalskiego ministra Pombała. Starała się jednak o własnych misjonarzy, niezależnych od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły gallikańskie

  Wolności gallikańskie stanowiły od dawna temat dyskusji i rozpraw francuskich jurystów, a nawet teologów.Niektórzy z autorów starali się bronić władzy papieskiej przed gallikanizmem, który ją ograniczałdo prymatu honorowego. Gabriel Druet de Villeneuve pisał, że wolności gallikańskie pochodzą z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrukcja Kongregacji

  Od początku swej działalności zmierzała Kongregacja Rozkrzewiania Wiary do nadania pracy misyjnejcharakteru czysto religijnego. W instrukcji (1659) dla nowych wikariuszy apostolskich w krajach misyjnychdomagała się wysyłania na misje nie tylko duchownych o dobrych warunkach fizycznych, aleprzede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy i Kościół

  Absolutyzm Ludwika XIV nie był jedynym. Inni władcy przyjęli go także za oświeceniową formę rządzenia,przez co papieże i Kościół w ich państwach znaleźli się w sytuacjach konfliktowych.

  Teologowie w pewnej liczbie podzielali pogląd Bellarmina o pośredniej władzy papieża w sprawachdoczesnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 510

  praca w formacie txt

Do góry