Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawosławie i unia w Polsce

  Polityczna sytuacja Polski w drugiej połowie XVII wieku (najazd szwedzki i wojny kozackie) miała duży wpływ na sprawy wyznaniowe.

  Bunt Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego nie zapowiadał początkowo łączenia ich dążnościpolitycznych ze sprawą prawosławia w Polsce. Chmielnicki wszakże rychło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicki Kościół maronicki

  W Libanie mieszkała największa liczba maronitów z unickiego patriarchatu antiocheńskiego. Kościółmaronicki rozwijał się dzięki wybitnym patriarchom, ale także przy pomocy protektoratu Francji.

  Patriarcha Stefan ad-Duwajhi (1670-1704), wykształcony w rzymskim kolegium maronitów, zabiegał oorganizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liga i odsiecz Wiednia

  Turcja weszła w tym okresie najpierw w konflikt zbrojny z Wenecją, pragnąc odebrać jej przewagę naMorzu Śródziemnym. Następnie podjęła wojnę z Austrią z powodu Siedmiogrodu. Papież Aleksander VIIorganizował ligę antyturecką, do której nie chciała przystąpić Francja. Gdy Turcy zagrozili (1664)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regalizm hiszpański w Ameryce

  Ujawniający się na Filipinach regalizm władz państwowych wobec Kościoła wystąpił jeszcze silniej whiszpańskich i portugalskich koloniach Ameryki Południowej. Pilnował on, by z chrześcijaństwemwprowadzać swoją strukturę państwową i swoją kulturę.

  Hiszpanie nadal kształtowali swe prawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Turcji

  Sytuacja prawna chrześcijan w imperium osmańskim nie ulegała zmianie, jedynie od 1656 roku patriarszew Stambule inwestytury udzielał wielki wezyr, a nie sułtan. Nadal groziła kara śmierci mahometaninowi,który przyjął chrzest i kapłanowi, który go udzielił, oraz renegatom, jeżeli chcieli wrócić do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje w Brazylii

  W powszechnej opinii przyjmuje się, że stan misyjny Ameryki Łacińskiej kończy się dopiero na początkuXIX wieku. Można tak twierdzić co do Brazylii, która była portugalską kolonią, inaczej natomiast było wkoloniach hiszpańskich.

  W Brazylii dopiero w tym okresie misjonarze docierają do wnętrza kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozłamy i unie

  Przykład jezuitów wskazuje na zachowanie w Kościele katolickim zachodnim dążności do jednoczeniasię z chrześcijanami Kościołów wschodnich, obok prowadzenia wśród nich misji.

  Pod panowaniem tureckim istniało tych Kościołów kilka, zorganizowanych w patriarchaty, katolikaty lubautokefaliczne metropolie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek redukcji paragwajskich

  Redukcje te zachowały - przez cały czas swego istnienia, 1610-1750 - unikalny charakter chrześcijaństwaściśle i bezkonfliktowo zespolonego z życiem politycznym i społecznym kraju Guaranów. Ich upadek byłwywołany przyczynami wyłącznie zewnętrznymi: polityką Hiszpanii i Portugalii, absolutyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietrwałe unie

  Kościół koptyjski w Egipcie i Etiopii nie wyszedł poza nikłe starania o zawarcie unii. Czynił je patriarchaJan XVI (1676-1718), bez rezultatu. W Etiopii zostały uniemożliwione wewnętrznym rozbiciem tamtejszegoKościoła. Różnice teologiczne co do monofizyckiego ujmowania boskiej i ludzkiej natury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Ameryce Łacińskiej

  O ile w Brazylii dopiero w tym okresie nastąpił rozwój misji, to w hiszpańskich koloniach ludność zostałaschrystianizowana do XVIII wieku nieomal w całości. Natomiast od połowy XVII wieku aż do końcaXVIII wieku nie rozwinęła się struktura organizacyjna Kościoła: nie tworzono nowych metropoliiani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 545

  praca w formacie txt

Do góry