Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Synod zamojski

  Kościół katolicki obrządku greckiego w Polsce posiadał bardzo dużo parafii, gdyż istniały one prawie wkażdym większym osiedlu. Natomiast słabo przedstawiało się początkowo przygotowanie duchownych iich poziom intelektualny, czy nawet religijny. Założone (1653) pierwsze seminarium duchowne w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu

  Anglią rządził lord protektor, Oliver Cromwell, po ścięciu (1649) króla Karola I, który pod wpływemżony, francuskiej księżniczki Henriette, katoliczki, początkowo sprzyjał katolikom, lecz nie mógł wieledla nich uczynić, mając w opozycji do siebie prezbiteriańsko nastawiony parlament. Lord...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Rosji

  Prawosławni w tym kraju już w poprzednim okresie odcięli się od infiltracji katolickiej i ewangelickiej,Cerkiew zaś została bardzo uzależniona od carów. Większych problemów wyznaniowych nie było, bodługo istniały tylko niewielkie wspólnoty katolików i ewangelików. Zaczęły się te problemy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Wielkiej Brytanii

  W Anglii było ich około 300 tysięcy w połowie XVII wieku. Wskutek surowych praw i represji liczba ta,po stu latach, zmalała do 70 tysięcy. Na anglikanizm przeszły głównie rody książęce: Norfolk, Shrewsbury,Beaufort, Bolton i Richmond, a także wielu hrabiów i baronów oraz bogate rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarcha moskiewski Nikon

  Do nadania Cerkwi większej samodzielności wewnętrznej dążył patriarcha Nikon (właściwie: Nikita Minow,1652-1666). Starał się też przystosować ją do wzoru greckiego. W tym celu wydał nowy zbiór prawakościelnego, poprawił księgi liturgiczne i wprowadzał reformę duchowieństwa. W opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nonkonformiści anglikańscy

  Kościół anglikański (Wysoki Kościół) starał się przez Test Act i inne prawa zahamować nowe ruchyewangelickie w Anglii, a także zniweczyć rozbudzone w drugiej połowie XVII wieku nadzieje katolikówna trwały powrót królów angielskich do katolicyzmu.

  Uciskany purytanizm, choć wielu jego członków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego

  Car Piotr I (1682-1725), który osobiście poznał kraje zachodnie: cesarstwo, Holandię i Anglię, dążył dounowocześnienia państwa i Kościoła według tamtejszych protestanckich wzorców, które ukazywały dominację pierwszego nad drugim. Strukturalne reformy Cerkwi zaczął, gdy przestał (1696) dzielić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech

  Załamanie się potęgi tureckiej w 1683 roku sprawiło, że Siedmiogród przeszedł wkrótce pod panowanieAustrii. Cesarz dał jego stanom zapewnienie o tolerancji religijnej, lecz w edykcie nie wymienił wyznawanegoprzez ludność rumuńską prawosławia, które czuło się zagrożone przez ekspansję silnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pietyzm w Niemczech

  Philipp Jacob Spener (1635-1705), jako senior we Frankfurcie nad Menem, a potem kaznodziejanadworny w Dreźnie, starał się ożywić religijność i pogłębić pobożność niemieckich ewangelików.Działał pod wpływem budującej literatury ascetyczno-mistycznej superintendenta Johanna Arndta (zm.1621)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICY I KATOLICY

  W Europie zachodniej prawna stabilizacja wyznań przez pokój westfalski nie oznaczała wygaśnięciakonfliktów między ewangelikami i katolikami, ani braku napięć w samych Kościołach ewangelickich.Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zachowała nadal jako swój główny cel misyjne działanie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 435

  praca w formacie txt

Do góry