Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Śluby lwowskie Jana Kazimierza

  Król uniwersałem z Głogówka (20.11.1655) wezwał cały naród do walki i szukał pomocy innych monarchów.Nuncjusz wystąpił do Aleksandra VII o apel do nich i wsparcie materialne. Na wieść o obronieJasnej Góry i powszechnym przystąpieniu do walki, Jan Kazimierz udał się ze Śląska do Lwowa. Tam wkatedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Filozofia i Objawienie

  Kartezjanizm, ze swoją wnikliwą i ostrą logiką wykorzystywany przez sceptyków i wolnomyślicieli doatakowania religii, miał wpływ również na Pascala, lecz inny niż na racjonalistów.

  Blaise Pascal (1623-1662), francuski matematyk i filozof, po okresie zainteresowania się problemamimatematycznymi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypędzenie arian

  W ślubach lwowskich król wzywał pomocy Matki Bożej i miłosierdzia Jej Syna także przeciw nieprzyjaciołomŚwiętego Rzymskiego Kościoła. Wypędzenie arian nie było wynikiem tego ślubowania, lecz skutkiemnarastającej od dawna, a spotęgowanej w okresie najazdu szwedzkiego wrogości do nich, zarównoze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Nauki przyrodnicze, prawo natury

  Filozofia, uznawana przez ludzi Oświecenia za najwyższą wiedzę, sięgała do nauk przyrodniczych, którychobserwacje i wyniki badań wzmacniały u człowieka świadomość jego suwerenności. Nie wątpionow ich prawdziwość, gdyż opierały się na wystarczających założeniach metodycznych, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrok śmierci w Toruniu

  Sprotestantyzowany Toruń z wrogością przyjął otwarcie w nim kolegium jezuickiego. Narastające napięciedoprowadziło w 1724 roku do gwałtownego wybuchu, którego bezpośrednią przyczyną był drobnyincydent. W kolegium kończono (16 VII) rok szkolny nabożeństwem dziękczynnym, z procesją teoforyczną,w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE, NAUKA I RELIGIA

  W krajach protestanckich, Niderlandach Północnych i Anglii, rozwinęły się idee Oświecenia, za którychprekursorów uważa się: francuskiego filozofa, działającego w Rotterdamie, Pierre Bayle’a oraz angielskiegofilozofa, Anthony Collinsa.

  Oświecenie (XVIII wiek), nazywane we Francji wiekiem filozoficznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwini i katolicy w Niderlandach

  Niderlandy Północne (Holandia), przodujące w połowie XVII wieku ekonomicznie i kulturalnie, byłypolem walki dwóch kalwińskich kierunków: nastawionych dogmatycznie gomaristów i humanistyczniearministów. Osłabły wszakże stopniowo tendencje ortodoksyjne i niderlandzcy kalwini nawiązali kontaktyz innymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plany unii i konwersje

  Pogłębiona religijność wielu ludzi, wstrząśniętych wojną 30-letnią, pietystyczne i eschatologiczne prądy,istniejące obok indyferentyzmu i racjonalizmu, zachowały w niektórych katolickich i ewangelickich kręgachdążność do unii wyznań chrześcijańskich. Była ona najsilniejsza w Niemczech, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego

  Arcybiskup Ormian unitów, Wartan Hunanian, choć był koadiutorem twórcy unii, arcybiskupa MikołajaTorosowicza (zm. 1681), objął swój urząd we Lwowie dopiero w 1686 roku, gdyż wcześniej, pracując narzecz unii w Armenii, został uwięziony i odzyskał wolność dzięki zabiegom papieża Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leibniz i Bossuet

  Wielki filozof, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), ewangelik, w młodości bardziej niż w starszymwieku oddawał się pobożności i usilnie działał na rzecz pojednania wyznań chrześcijańskich. Miał rozległe kontakty z ewangelickimi i katolickimi władcami, podobnie jak z uczonymi tych wyznań. Naukę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 744

  praca w formacie txt

Do góry