Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JANSENIZM I TEOLOGIA

  Francja miała w XVII wieku hegemonię polityczną i kulturalną, zajmowała też pierwsze miejsce w teologui życiu kościelnym. Jej Kościół był jednak już przy końcu poprzedniego okresu rozbity wewnętrznieprzez spór jansenistowski. Trwał on przez dalsze pokolenia, będąc nie tylko ruchem religijnym i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i Prowincjałki

  Pod koniec poprzedniego okresu Janseniści podjęli atak na swoich przeciwników, oskarżając ich o laksyzmw teologii moralnej. Znany już doktor A. Arnauld i doktor Sorbony Jacques Hallier (zm. 1683)zebrali te zarzuty w publikacji Teologia moralna jezuitów, co wykorzystał później autor Prowincjałek.Jezuici z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montesguieu i Wolter

  We Francji (w pierwszej połowie XVIII wieku) nie było takiej wolności religijnej, jak w Anglii. Kościółkatolicki, ujęty w karby gallikanizmu, przygnieciony jak całe państwo absolutyzmem oświeconym, byłbardziej sformalizowany niż Kościół anglikański. Wolnomyśliciele francuscy, nawet gdy wyznawali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolnomularstwo (masoneria)

  Pragnienie postępu moralnego na drodze braterstwa i solidarności wszystkich ludzi tkwiło na pewno wgenezie wolnomularstwa (masonerii). Powstało ono w anglikanizmie, w którym nowe grupy wyznaniowe(kwakrzy, metodyści i in.) pragnęły przede wszystkim skuteczniejszego udoskonalenia człowieka,ale jest typowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empiryzm i deizm

  Doświadczenie jako czynnik dominujący, lub nawet jedyny w poznaniu ludzkim, przyjmował empiryzm,znany już od czasów starożytności. W XVII i XVIII wieku rozpowszechnił się, zarówno jako empiryzmmetodologiczny, jak i genetyczny. Pierwszy uznawał poznanie za prawdziwe, jeżeli wychodzi z doświadczenia i na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy: Bayle i Collins

  Pierwszy z nich, Pierre Bayle (1647-1796), syn hugenockiego pastora, a przez 17 miesięcy (1669) katoliki uczeń jezuickiego kolegium w Tuluzie, posiadał umysł bardzo krytyczny. Po opuszczeniu Francji, jakwielu hugenotów, znalazł azyl w Niderlandach. Był profesorem w Akademii protestanckiej w Sedanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugenoci we Francji

  Polityczne znaczenie stracili oni przed połową XVII wieku, gdy odebrano im twierdze (La Rochelle iinne) oraz pozbawiono (1629) w edykcie z Ales wojskowych gwarancji.

  Ludwik XIV, władca absolutny, którego słaba znajomość spraw wiary nie stanowiła tajemnicy na dworze,mało troszczył się o tolerancję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Uniwersytety, nauczanie i wychowanie

  Ludziom Oświecenia nie wystarczało uniwersyteckie nauczanie. Tworzyli akademie i towarzystwa naukowe,które dawały możliwość przekazywania wyników badań, zwłaszcza zaś propagowania nowychidei filozoficznych. Oświeceni władcy widzieli jednak w uniwersytetach narzędzie przygotowania nauczycieliszkół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

  Najazd szwedzki na Polskę (1655) miał przyczyny polityczne: dążenie Karola X Gustawa do zapewnieniaSzwecji panowania nad Bałtykiem i jego zaniepokojenie sukcesami wojsk rosyjskich w Polsce. Niepomogły polskie długie rokowania dyplomatyczne. Banita, podkanclerzy koronny, Hieronim Radziejowski,zachęcał do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE - Akademie i towarzystwa naukowe

  W kręgach ludzi oświeconych uważano, że uniwersytety znajdują się za bardzo pod wpływem Kościoła ipaństwa, a to przeszkadza w wolnej wymianie myśli. Do prowadzenia badań i swobodnej dyskusji gromadzonosię w tzw. akademiach. Znał je włoski renesans dla literatury i sztuki, lecz teraz powstawałytakże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 651

  praca w formacie txt

Do góry