Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Walka z jezuitami

  Walka ta stała się zaciekłą, gdy do ataku pisarzy i teologów dołączyli się politycy. Zakon TowarzystwaJezusowego liczył wówczas ponad 24 tysiące ojców i braci, miał około 700 kolegiów i prowadził 270misji, zajmując się nadto działalnością naukową, piśmienniczą i duszpasterską. W polemikach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Pobożność, bractwa i pielgrzymki

  Liturgia pociągała lud mniej treścią obrzędów, a więcej zewnętrzni oprawą: wielością szat liturgicznych,barokowym wystrojem kościołów i muzyką. Modlitwa liturgiczna w tym się gubiła, a kazania nie przybliżałyuczestnictwa w liturgii mszy. Komunię uznawano za osobistą pobożność, a nie za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brewe kasacyjne i restytucja

  Nowy papież, Klemens XIV, wybrany z przekonaniem, że zniesie zakon jezuitów, ociągał się cztery lata.Francuski poseł, kardynał Francois-Joachim de Bernis, z upoważnienia wszystkich dworów burbońskichżądał tego już wkrótce (22.07.1769) po konklawe. Klemens XIV po kilku miesiącach wyraził zgodę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność sarmacka

  Sarmatyzm jako polski prąd kulturalny rozwijał się od XVI wieku, lecz w XVIII wieku ujawnił wypaczenia,do których zalicza się megalomanię narodowo-stanową, ksenofobię, poczucie nieograniczonej wolnościosobistej szlachty, a także nietolerancję i dewocję. Dwa ostatnie zjawiska traktują niektórzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atak na jezuitów

  Zakon św. Ignacego pracował nadal owocnie na wielu płaszczyznach życia kościelnego, zwłaszcza nauczaniai misji. Wzrastała jednak wrogo do niego, która w Portugalii i Hiszpanii zrodziła pierwsi cierpkiowoc: zniesienie redukcji paragwajskich i wypędzenie jezuitów najpierw z tego pierwszego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony żeńskie

  W życiu zakonnym tego okresu bardziej ceniono sobie aktywność niż kontemplację. Obostrzona klauzuranie sprzyjała czynnemu żyć sióstr zakonnych, co studziło zapał do tworzenia nowych zakonów żeńskich,czy nawet zgromadzeń, a także zmniejszało aktywność dawniejszych (urszulanek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakony męskie

  Rozwój tych zakonów z poprzedniego okresu widoczny jest we Francji jeszcze w drugiej połowie XVIIwieku i na początku XVIII wieku.

  Zgromadzenie misji (Congregatio Missionis, misjonarze, założyło swe domy w kilku krajach: na Madagaskarze(1648), w Polsce (1651), w Chinach (1697), w Hiszpanii (1704) i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /6 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJE, ZAKONY, ŻYCIE RELIGIJNE

  Stabilizacja państw i wyznań po pokoju westfalskim zaznaczyła się w życiu Kościoła brakiem w Europienowych biskupstw, które wyjątkowo tworzono w Ameryce i krajach misyjnych. Wśród biskupów, podobnijak wśród papieży tego okresu, mało było takich, którzy zdobyli wielkie nazwiska. Jeżeli zaś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milczenie i jansenizm polityczny

  Filip Orleański zdecydował się na wydanie królewskiego rozkazu (1717), by obie strony zachowały milczenie.W Rzymie wszakże dekret inkwizycji potępił apelację, a Klemens XI ogłosił (1718, Pastoralisofficii) ekskomunikę na tych, którzy nie przyjmują bulli Unigenitus Dei Filius. Parlament paryski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupstwa i biskupi

  Zmian w sieci metropolitalnej i diecezjalnej potrzebował najbardziej Kościół w cesarstwie, w którympodczas reformacji upadły dwie prowincje kościelne: bremeńska i magdeburska oraz biskupstwa Verden iMinden. Nowe rozgraniczenie biskupstw przeprowadzono dopiero na początku XIX wieku, jedynie Fuldastała się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 086

  praca w formacie txt

Do góry