Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Oświecenie w Polsce

  Polsko-francuski dwór Stanisława Leszczyńskiego w Nancy był ośrodkiem promieniowania kultury francuskiejna Polskę, która stała się też chętnym odbiorcą tamtejszej literatury religijnej. Idee francuskiegoOświecenia uświadomiły Polakom konieczność zmian w nauczaniu i wychowaniu. Po reformie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Janseniści i synod utrechcki

  Jansenizm we Francji, złamany jako siła polityczna, trwał przy końcu XVIII wieku jako ruch purytańskii antyjezuicki. Nadal (do 1795) wychodził w Paryżu jego organ, niby konspiracyjny, a powszechnie znany,Nouvelles Ecclesiastiques, rozpowszechniany przez francuskich emigrantów w Niderlandach, gdzieidee...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystawność sztuki

  Sarmatyzmowi w Polsce przypisuje się stosowanie form własnych w sztuce, przy zachowaniu i kultywowaniutradycji artystycznych. W wyniku tego utrzymano nie występujący już w innych krajach typ nagrobkalezącego i rozpowszechniono portret trumienny. W malarstwie zachowano dawny schemat portretu,a w obrazach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /9 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Szkoły i nauczyciele

  Tradycja dobrego nauczania i wychowania, zapoczątkowana we Francji przez milieu dèvot na początkuXVII wieku, była kontynuowana przez całe stulecie, zwłaszcza w kolegiach. Jezuickie cieszyły się nadalniesłabnącym powodzeniem. Kolegium w Clermont, nazwane (16fl2) Kolegium Ludwika Wielkiego,liczyło 2...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄSY REWOLUCYJNE (1758 - 1850)

  Zostały zapoczątkowane przez nieświadome tego dwory burbońskie, gdy wypędziły siłą jezuitów z swychkrajów. Wstrząsnęły w pierwszym rzędzie papiestwem, które z wielkim trudem pokonywało wrogie idee isystemy, jak absolutyzm katolickich monarchów, febronianizm i józefinizm.

  Wydarzenia w Europie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazania i misje ludów

  Pismo Święte, dzieła Ojców Kościoła i Katechizm Rzymski uchodził stale za oficjalną podstawę nauczaniaw kościołach. W kazaniach jednak ograniczano się do podania krótkiego zdania z Pisma Świętego, costanowiło motto, a nie przedmiot homilii.

  O obowiązku głoszenia kazań przez plebanów, a tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIESTWO, WROGIE IDEE I SYSTEMY

  Klemens XIII 1758 - 1769

  Klemens XIV 1769 - 1774

  Pius VI 1775 - 1799

  Pius VII 1800 - 1823

  Leon XII 1823 - 1829

  Pius VIII 1829 - 1830

  Grzegorz XVI 1831 - 1846

  Pius IX 1846 - 1878

  Zanim wybuchła Wielka Rewolucja Francuska, narastały napięcia polityczne, społeczne i ekonomiczne,zrodzone z konkretnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasy nowożytne (1517 – 1914) - Liturgia i święta

  Sprawowanie Mszy świętej i sakramentów miało ustalone formy. Język łaciński dodawał im powagi itajemniczości. We Francji kontynuowano w połowie XVII wieku wydawanie stałych części mszy świętejw tłumaczeniu. Cały mszał przetłumaczył na francuski (1660) uczony jansenista, Jacques de Voisin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /2 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe i papieże (do 1799)

  Władcy katoliccy wypowiadali życzenie, by nowy papież po Benedykcie XIV (zm. 1758) był dobrympasterzem, bezstronnym ojcem wszystkich chrześcijan i przypominał zmarłego poprzednika. Konklawetrwało półtora miesiąca na skutek ekskluzywy zastosowanej przez Francję wobec kardynała Cavalchiniego,biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej

  Wystawność pobożności zaznaczała się rozwojem nabożeństw, propagowanych przez wielkich teologówi pisarzy w XVII wieku.

  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, znane od dawna, doznało teraz rozkwitu. Jego szerzyciel, kapłanJan Eudes (zm. 1680, święty) starał się wprowadzić (około 1670) ten kult do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /3 846

  praca w formacie txt

Do góry