Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dechrystianizacja i ateizacja

  Po ścięciu króla (21.01.1793) uznano dawne przysięgi za nieważne i nakazano składać nową, nazwanąprzysięgą wolności i równości. Nie miała ona charakteru przysięgi religijnej, dlatego teologowie, jak generałsulpicjanów Jacques-André Emery, sądzili, że nie obowiązuje w sumieniu i może być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i cesarz Francuzów

  Napoleon starał się umiejętnie grać Kościołem. Konkordat umocnił jego pozycję jako głowy państwafrancuskiego, którego polityczne znaczenie zwiększał swymi militarnymi sukcesami. Francji dał (1802)nową konstytucję i kodeks cywilny (1804), utrwalając wewnętrzną stabilizację kraju. Nie zadowolił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIUS VII I WŁADZTWO NAPOLEONA

  Ogłoszona w Rzymie Republika i śmierć uwięzionego Piusa VI w Walencji nie oznaczały końca papiestwa,jak oczekiwali francuscy rewolucjoniści. Wybrany wszakże papieżem Pius VII nie miał spokojnegopontyfikatu, choć przez pewien czas mógł rezydować w Rzymie, a nawet zawarł konkordat z Francją.

  Nowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektoriat i ucisk Kościoła

  Konwent, widząc rosnące niezadowolenie ludzi, zamierzał odejść od wytępienia chrześcijaństwa, leczkierowany bardziej okolicznościami niż filozoficznymi: przesłankami, zdążał do rozdziału Kościoła odpaństwa.

  Na razie jednak wznowiono pensje dla kleru konstytucyjnego i ustalono budżet na kult...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakobini i terror

  Odmawianie przysięgi przez wielu duchownych i ich działalność wbrew Konstytucji cywilnej jątrzyłyurzędników, zwłaszcza jednak jakobinów, wśród których szczególny wpływ zdobył w tym czasie MaximilieinM. I. de Robespierre, prawnik z wykształcenia, fanatyk rewolucji, wówczas publiczny oskarżycielw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizmatycki Kościół konstytucyjny

  Konstytuanta, zaniepokojona wzrastającą opozycją, zażądała (dekrety z 27.11. i 26.12.1790) od wszystkichksięży, piastujących uznane przez państwo stanowiska kościelne, by wobec urzędników złożyliprzysięgę, że będą wierni państwu, prawu i królowi oraz zachowają z wszystkich swych sił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pius VI i rewolucja

  W Rzymie śledzono francuskie wydarzenia rewolucyjne z niepokojem. Nie posiadano jednak dobregorozeznania, gdyż francuscy emigranci-uciekinierzy przekazywali jednostronne informacje, a niezbyt dokładnychdostarczał przedstawiciel Francji, kardynał François Bernis. Pocieszano się skrywanym przekonaniem,że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytuanta i kler

  Zgromadzenie Narodowe nie widziało możliwości stłumienia buntu chłopów silą, przyjęło więc (4 VIII)niespodziewany wniosek wicehrabiego Ludwika de Noailles o zniesienie ciężarów feudalnych. Uchwalono więc przy aprobacie deputowanych duchownych zniesienie niewoli chłopów (servage), zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfederacja barska i rozbiór Polski

  Prusy i Rosja ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski pod pretekstem uregulowania sporów granicznychi zapewnienia praw innowiercom. Na sejmie (1766) umocniono liberum veto według życzenia carowej Katarzyny II, ale nie przy j eto. innych jej żądań. Wkroczyły więc do Polski nowe wojska rosyjskiei pod ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /5 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książęta biskupi i febronianizm

  Episkopalizm książąt biskupów niemieckich korzystał już wcześniej z idei francuskiego absolutyzmuoświeconego, gallikanizmu i jansenizmu francusko-niderlandzkiego. Stał się politycznym, po okresieepiskopalizmu praktycznego, gdyż z niezależną od papiestwa władzą kościelną chciał połączyć ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /NaumxD Dodano /25.04.2013 Znaków /4 622

  praca w formacie txt

Do góry