Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pius VII i Consalvi

  Rzym, w chwili śmierci Piusa VI, był uwolniony od Francuzów i jakobinów przez wojska neapolitańskie.Konklawe wszakże odbyło się w Wenecji, pod opieką cesarza austriackiego Franciszka II. Udział wzięło35 kardynałów na 46 żyjących. Dzielili się na dwie orientacje: politycy (politicanti) skupieni wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucyjne republiki i Kościół

  Wojska francuskie przy końcu 1792 roku przeszły do ofensywy i podbojów. Dokonały aneksji Sabaudii,hrabstwa Nicei, austriackich południowych Niderlandów (Belgia) i księstwa duchownego Luttich, lewegobrzegu Renu oraz opanowały północną i środkową Italię, tworząc sześć republik: Batawską (1795)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napoleon i konkordat

  W Francji, po zamachu stanu (9.11.1799) nastąpiło odprężenie w życiu religijnym. Napoleon jako pierwszykonsul, choć z przekonania był tylko deistą, ale też bezwzględnym pragmatykiem, potrzebował niejakiejkolwiek religii, tylko takiej, która miała wpływ społeczny. Odszedł więc od bezsensownego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Republikach włoskich

  We Włoszech rewolucyjnymi wojskami francuskimi dowodził generał Napoleon Bonaparte, on też decydowało ich kształcie politycznym, zmieniając według swych planów nazwy republik i ich granice. W Lombardii utworzył (1786) Republikę Cispadańską i Republikę Transpadańską, a następnie złączył je(1797) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artykuły organiczne

  Po podpisaniu konkordatu powstał problem jego ratyfikacji. Kompromisowo sformułowane artykuły zawierałyniejasności i mogły być przyczyną nieporozumień. Komisja kardynalska w Rzymie domagała sięzmian, a tylko połowa kardynałów (14 na 28) opowiedziała się za przyjęciem ustalonego tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Republika Rzymska i papież więzień

  Pius VI w 1792 roku odrzucił bez wahania wezwanie Legislatywy do przywrócenia starej rzymskiej republiki,podobnie jak odrzucał naciski Konwentu na uznanie rewolucyjnej Francji, niesłychanie silne poprzypadkowym zabójstwie w Rzymie (13.01.1793) agitatora rewolucyjnego, dziennikarza francuskiego Hugona de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reorganizacja Kościoła

  Realizacja konkordatu zależała w dużej mierze od nuncjusza w Paryżu, którym na nalegania Napoleonazostał skłonny do kompromisu, podeszły w latach kardynał Giovanni B. Caprara. Zależała także od dyrektorakultu, jurysty i zwolennika gallikanizmu, Jeana Portalisa, ale najbardziej od księdza Etienne’a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Trzeciego Maja

  Wzniosła i stale pamiętna Konstytucja Trzeciego Maja (1791) wyrosła z reformatorskiego Sejmu Czteroletniegoi z nowej (po pierwszym rozbiorze) mentalności Polaków, określanej jako oświecony sarmatyzm.W kształtowaniu obu zjawisk miał Kościół swój wkład.

  Na powstanie nowej mentalności największy wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa życia kościelnego

  Napoleon, widząc w duchownych najlepszych stróżów ładu społecznego (oficerów moralności), dbał oprawne podbudowanie ich prestiżu. Nakazał urzędnikom współpracę z duchownymi, zarządził(1.04.1803) nadawanie dzieciom imion świętych oraz oddawanie honorów wojskowych, gdy niesie sięNajświętszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Insurekcja Kościuszkowska

  Nadzieje na poprawę stanu państwa, związane z reformami sejmowymi i konstytucją, rozwiały się wskutekdrugiego (1793) i wkrótce (1795) trzeciego rozbioru Polski. Pozostały jednak, zwłaszcza KonstytucjaTrzeciego Maja, jako wartości moralne, podtrzymujące ducha narodowego po rozbiorach. Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 092

  praca w formacie txt

Do góry