Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kościół w Księstwie Warszawskim

  Wypowiedziana przez Prusy wojna skłoniła Napoleona do utworzenia na nowo dwóch polskich legii,które miały ściągać Polaków z armii pruskiej. Po zwycięstwie nad tą uznawaną dotąd za niezwyciężonąarmią polecił generałom, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i Józefowi Wybickiemu, by wydali odezwę do Polaków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Austria i Galicja

  W historii Austrii lata 1815-1848 nazywa się erą Metternicha. Klemens Lothar von Metternich-Winneburg (zm. 1853), od 1809 roku minister spraw zagranicznych, od 1821 roku kanclerz Austrii, byłszczególnym rzecznikiem legitymizmu i bezwzględnej walki z ruchami rewolucyjnymi. Monarchii habsburskiejdał hegemonię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod paryski i uwięziony papież

  Odmowa Piusa VII co do zatwierdzania cesarskich nominałów na biskupów wzmogła napięcie w Kościelefrancuskim, gdyż niektórzy z nich usiłowali objąć stolice biskupie bez papieskiej konfirmacji, napotykając na opór kapituł i kleru. Nawet słynnemu kardynałowi Maury’emu kapituła paryska odmówiłaprzekazania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm Leona XII i Pius VIII

  W atmosferze Restauracji odbył się wybór nowego papieża, po śmierci Piusa VII. Zelanci pragnęli papieżanie liczącego się z duchem czasu, lecz twardo dokonującego restytucji praw Kościoła, wzmocnieniawładzy papieskiej i usztywnienia polityki rzymskiej. Mieli oni przewagę nad umiarkowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGALIZM I KOŚCIÓŁ

  Klęska Napoleona rozbiła jego cesarstwo i pozwoliła przez Kongres Wiedeński przywrócić we Francjistrukturę ancien régime’u. Dokonując w Europie restauracji dawnego porządku politycznego i społecznego,nie zdołano wyeliminować idei wolności bez ograniczeń, której szermierzy w tym okresie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz XVI i ultramontanizm

  Kameduła Maurus, który w 1831 roku został papieżem, Grzegorzem XVI, wydał już w 1799 rokudzieło Trionfo della Santà Sede. Za jego pontyfikatu wznowiono je i przetłumaczono na język francuski iniemiecki. Zawarte w tym dziele idee najwyższej władzy papieża i jego nieomylności, a także opierającejsię na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i Kongres Wiedeński

  W 1815 roku Europa liczyła ponad 100 milionów katolików, 40 milionów prawosławnych, około 30 milionówprotestantów i osobno licząc 9 milionów anglikanów oraz kilka milionów Żydów i mahometan.Najliczniejszymi krajami katolickimi były: Francja (28,5 mln), monarchia austriacka (24 mln) i Hiszpania(10 mln). Z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i Risorgimento

  Za Leona XII wzrósł polityczny, społeczny i ekonomiczny kryzys Państwa Kościelnego, choć papieżpragnął jego reformy. Wydany (1827) Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego spowodowałfaktyczny regres, przywracając rządy księży w administracji i stosując niebywałe represje względem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legalizm i Pius VII

  Rzymskie środowisko kurialne dzieliło się na skupionych wokół kardynała sekretarza stanu Consalvegopolityków (politicanti), zwanych przez przeciwników także liberałami (liberali) i na gorliwców (zelanti),których przywódcą był kardynał Pacca. Pierwsi starali się przy pomocy środków politycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy i Hiszpania pod władzą Napoleona

  Ideały rewolucji francuskiej: wolność, równość i braterstwo, przenikały do wszystkich krajów europejskich.Różny był jednak ich stopień oddziaływania i wpływ na sprawy kościelne. Dopiero politycznepodporządkowanie przez Napoleona kilku z nich hegemonii Francji doprowadziło do zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 755

  praca w formacie txt

Do góry