Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rewolucja Lipcowa

  Przed jej wybuchem ogół kleru francuskiego nie dostrzegał społecznych przyczyn wzmagającej się religijnejobojętności ludu, ani faktycznych motywów bezbożności kręgów intelektualnych. Manifestowanyzaś przez rząd sojusz tronu z ołtarzem kompromitował Kościół.

  Rewolucja w Paryżu, która trwała trzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM

  Rewolucja Lipcowa i jej następstwa nie .zdołały na ogół uświadomić katolikom konieczność zdystansowaniasię Kościoła od państwa i rozwijania jego działalności niezależnie od ustroju i formy rządów.Obawiano się bowiem wzrastającego indyferentyzmu, którego zwolennicy przyjmowali równość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W krajach niemieckich

  W Niemczech miał Kościół szczególnie trudne zadanie dostosowania się do nowych warunków, gdyżprzez sekularyzację został pozbawiony bazy materialnej, politycznego znaczenia i naukowej działalności.Nie było sprawą łatwą doprowadzić do uzgodnienia ze Stolicą Apostolską nowych zasad prawnych, bonie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /5 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W kantonach szwajcarskich

  Szwajcaria liczyła około 60 procent protestantów i 40 procent katolików. Zreorganizowana przez KongresWiedeński, zatwierdziła w nowym traktacie bezpieczne posiadanie własności przez Kościół katolicki.Problemem wszakże było utworzenie jednej organizacji kościelnej. Po długich pertraktacjach z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W monarchii francuskiej

  Według Chateaubrianda, tron św. Ludwika bez religii św. Ludwika jest czymś absurdalnym. Nie wyobrażanowięc sobie w kręgach monarchistów prawdziwej restauracji monarchii bez jej ścisłego związku zKościołem. Musiano jednak liczyć się z liberalnie nastawioną większością parlamentu, dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Apenińskim

  Włochy miały siedem państw, oprócz Państwa Kościelnego: Królestwo Piemontu i Sardynii, powiększoneo dawną Republikę Genui, Królestwo Lombardzko-Weneckie, będące częścią monarchii habsburskiej,Księstwa Parmy, Modeny i Lukki, Wielkie Księstwo Toskanii, nominalnie niezależne, a faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolia warszawska

  W postanowieniu Kongresu Wiedeńskiego (9.06.1815) przyjęto, że istnieje naród polski i ustalono nowegranice. Z Księstwa Warszawskiego przyznano Prusom Gdańsk z częścią Pomorza i Wielkopolskę bezKaliskiego, Austrii obwód tarnopolski z Podgórzem, ale bez Krakowa, który ogłoszono wolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekularyzacja w Niemczech

  Zwycięstwo rewolucyjnych wojsk francuskich przyniosło zmiany polityczne w krajach niemieckich, co zkolei wywołało gwałtowne zmiany w strukturze organizacyjnej tamtejszego Kościoła. Na podstawiewcześniejszych rokowań przyjęto w pokoju z Campo Formio (17.10.1797) zasadę, że książęta niemieccyotrzymają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /3 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Półwyspie Iberyjskim

  Krótkie rządy francuskie w Hiszpanii i Portugalii nie zdołały wprowadzić wielkich zmian. Nadal więctrzymano się cncien régime’u i dawnego regalizmu, łącząc ściśle sprawy polityczne i religijne.

  Kościół w Hiszpanii potrzebował głębokich reform, zarówno w dziedzinie organizacyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /6 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla De salute animarum

  Katolicy w Prusach stawali się coraz liczniejsi przez aneksje krajów katolickich: Śląska (1740) i ziemzabranych Polsce (1772-1795). Względy polityczne: centralizacja władzy i zwiększanie armii sprawiły,że już Fryderyk Wilhelm I (1713-1740) czynił koncesje na rzecz katolików. Wyraził zgodę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /25.04.2013 Znaków /4 843

  praca w formacie txt

Do góry