Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła tybindzka i Strauss

  Romantyzm nie zdołał przezwyciężyć silnego w Niemczech racjonalizmu, zwłaszcza gdy wzmocnił goprofesor berlińskiego uniwersytetu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (zm. 1831) swoim filozoficznymsystemem racjonalistycznego i dialektycznego idealizmu obiektywnego, według którego nadprzyrodzonarzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja i konwersje Żydów

  Ruch frankistowski w Polsce i w krajach sąsiednich nie miał z pewnością większego wpływu na konwersjeŻydów w Europie tego okresu.

  Sprawie emancypacji Żydów, zwłaszcza w Niemczech, przysłużył się sławny filozof i pisarz Moses Mendelssohn (zm. 1786). We Francji Konstytuanta przyznała im prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bill emancypacyjny i problem irlandzki

  W Anglii dyskusje wokół przyznania katolikom politycznych praw trwały długo, co najmniej od 1808roku. Król Jerzy III obawiał się, że zatwierdzenie przez niego aktu o emancypacji naruszy przysięgę koronacyjną.Angielscy katolicy nie byli zaś zgodni co do przyznania królowi prawa do nominacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /6 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglikanie i ruch oksfordzki

  W Wielkiej Brytanii Kościół anglikański uznawany przez państwo i otoczony jego opieką prawną i materialnąopierał się na wyższym duchowieństwie i arystokracji (High Church Party), która była polityczniezainteresowana swą religią. Trzymano się w nim uznanych dogmatów i obrzędów, podkreślano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w krajach skandynawskich

  Kraje skandynawskie, w których katolicy stanowili zaledwie jeden promil ludności, dzieliły się w drugiejpołowie XVIII wieku na dwa państwa: Królestwo Danii, do którego (do 1814) należała Norwegia, i KrólestwoSzwecji, obejmujące Norwegię od 1814 roku.

  W Królestwie Danii katolicy cudzoziemcy mieli prawo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Anglii i Szkocji

  W Anglii katolicy przy końcu XVIII wieku stanowili zaledwie jeden procent ludności, czyli około 60tysięcy, z 360 księżmi. Liczebnie jednak wzmocniła ich rozwinięta wówczas imigracja katolików irlandzkich,która w pierwszej połowie XIX wieku osiągnęła najmniej 300 tysięcy. Katolicy byli zorganizowaniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /5 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicy w Irlandii

  Ludność Irlandii była w zdecydowanej większości katolicka, lecz warunki jej życia religijnego miały taksamo charakter misyjny, jak w Anglii. Względy polityczne skłaniały rząd angielski do znacznej tolerancjipraktycznej. Według jego obliczeń w połowie XVIII wieku było w Irlandii co najmniej 900...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /3 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argentyna, Paragwaj i Urugwaj

  W Koronie hiszpańskiej należała Argentyna do wicekrólestwa La Plata. Gdy Napoleon narzucił (1808)Hiszpanii swego brata Józefa na króla, rada miejska w Buenos Aires go nie uznała i utworzyła(25.05.1810) tymczasowy rząd prowincji La Plata. Doszło do walk, zakończonych zwycięstwem wojskpowstańczych pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół w Stanach Zjednoczonych

  Kościół katolicki skorzystał ze swobody pozostawionej przez państwo w organizowaniu życia kościelnego.W społeczeństwie amerykańskim tkwiły wszakże angielskie uprzedzenia do katolików z powodu papizmu,co miało wpływ na ich izolację przez protestantów, a w rezultacie powodowało, że katolikami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /4 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo brazylijskie

  Brazylia uzyskała niepodległość bez gwałtownej rewolucji, Kościół więc nie zaznał większych trudności.Ogłoszona (1822) cesarstwem, w posiadanych granicach była największym krajem (8,5 mln km2) Ameryki Południowej i miała najwięcej ludności: w 1830 roku - 5,5 mln mieszkańców, w 1870 roku - 10...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nunilona Dodano /26.04.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt

Do góry