Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Zakażenia krwi

    Najpoważniejszą, ze względu na największą śmiertelność, formą zakażeń szpitalnych są zakażenia krwi. Występują najczęściej u chorych hospitalizowanych na OIT. Czynnikami ryzyka, które mogą doprowadzić do zakażeń krwi, są duże zabiegi operacyjne, współistnienie innych postaci zakażeń...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 519

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    CZYNNIKI ETIOLOGICZNE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

    Zakażenia szpitalne mogą być wywoływane przez różne drobnoustroje - wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, a nawet priony, robaki i ektopasożyty (tab. 38).

    Wirusy Spośród czynników wirusowych, zakażenia szpitalne najczęściej powodują wirusy wywołujące zapalenia górnych dróg oddechowych i przewodu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /7 839

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakażenie miejsca operowanego

    Zakażenie miejsca operowanego (chirurgicznego) - ZMO - zastąpiło dawne określenie „zakażenie rany operacyjnej”. Istotną zmianą definicji ZMO jest, poza nazwą, wyodrębnienie trzech grup zakażeń, opartych na kryteriach anatomicznych:

    •    Zakażenie powierzchowne to zakażenie, które rozwija się w...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 024

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ANTYSEPTYKA (ODKAŻANIE)

    Antyseptyka oznacza stosowanie środka dezynfekcyjnego zewnętrznie na żywą tkankę (skórę lub błony śluzowe) w celu zniszczenia drobnoustrojów lub zahamowania ich namnażania się. Wszystkie antyseptyki są środkami dezynfekcyjnymi, ale nie wszystkie środki dezynfekcyjne są antyseptykami.

    Antyseptyka...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 417

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Taenia solium (tasiemiec uzbrojony)

    Taenia solium, podobnie jak T. saginata jest pasożytem kosmopolitycznym. Zarażenie tym tasiemcem spotykane jest rzadziej, niż zarażenie T. saginata. W niektórych krajach na świecie (Ameryka Środkowa i Południowa, Afryka, Daleki Wschód) inwazje T. solium stanowią jednak nadal poważny problem medyczny. W...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 163

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kontrola procesów sterylizacji

    Proces sterylizacji powinien być zawsze kontrolowany. Stosuje się w tym celu następujące rodzaje wskaźników: fizyczne, chemiczne i biologiczne.

    Wskaźniki fizyczne Są to wszystkie przyrządy pomiarowe, w jakie sterylizator został wyposażony przez producenta, obecnie zazwyczaj umożliwiające rejestrację...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 408

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony)

    Tcienici saginata jest pasożytem kosmopolitycznym, szczególnie częstym w krajach, gdzie istnieje zwyczaj spożywania surowego mięsa. Szacuje się, że około 70 min ludzi na świecie jest zarażonych tym tasiemcem. W Polsce rocznie rejestruje się kilkaset przypadków inwazji.

    Budowa i cykl rozwojowy Żywicielem...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 376

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Cryptosporidium parvum

    Cechy Cryptosporidium parvum jest kosmopolitycznym pierwotniakiem, który występuje u człowieka i wielu gatunków zwierząt. Szczególnie często jest spotykany u cieląt. Pasożytuje w enterocytach jelita cienkiego, gdzie rozmnaża się przez podziały schizogoniczne (rozmnażanie bezpłciowe) i na drodze...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 815

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zasady prawidłowej sterylizacji

    Celem całego procesu sterylizacji jest zapewnienie jałowości sterylizowanych przedmiotów i utrzymanie jej do chwili ich użycia. Na końcowy efekt składa się prawidłowe przeprowadzenie wszystkich etapów całego cyklu. Podstawą jest prawidłowa organizacja pracy sterylizatomi (omówiona osobno). W tym celu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Echinococcus granulosus (tasiemiec jednojamowy)

    Echinococcus granulosus jest pasożytem występującym na całym świecie, spotykanym przede wszystkim w krajach, w których ludność trudni się pasterstwem. W Polsce zarażenia tym tasiemcem notowane są stosunkowo rzadko. Rocznie stwierdza się kilkadziesiąt przypadków inwazji.

    Budowa Postacie dorosłe E...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 269

    praca w formacie txt

Do góry